Bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis

Bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis heeft op 20-03-2013 de status ontwerp gekregen door Sint Anthonis.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1702.8BPbuitengebied
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.1702.8BPbuitengebied-ON01
Planstatus
ontwerp

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 95.548.406 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 40.837.197 42,74%
- Agrarisch (art. 3) 36.262.259 37,95%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 198.472 0,21%
- Agrarisch - Grondgebonden (art. 5) 2.614.377 2,74%
- Agrarisch - Intensieve veehouderij (art. 6) 1.702.084 1,78%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 7) 26.957 0,03%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 8) 33.048 0,03%
Agrarisch met waarden 35.158.480 36,80%
- Agrarisch met waarden (art. 9) 35.158.480 36,80%
Bedrijf 268.523 0,28%
- Bedrijf (art. 10) 115.998 0,12%
- Bedrijf - Agrarisch technisch hulpbedrijf (art. 11) 107.564 0,11%
- Bedrijf - Agrarisch verwant bedrijf (art. 12) 44.961 0,05%
Cultuur en ontspanning 13.050 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 13) 13.050 0,01%
Detailhandel 10.098 0,01%
- Detailhandel (art. 14) 10.098 0,01%
Horeca 16.005 0,02%
- Horeca (art. 15) 16.005 0,02%
Maatschappelijk 334.345 0,35%
- Maatschappelijk (art. 16) 334.345 0,35%
Natuur 11.494.352 12,03%
- Natuur (art. 17) 11.494.352 12,03%
Recreatie 1.570.843 1,64%
- Recreatie (art. 18) 591.910 0,62%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 978.933 1,02%
Sport 234.488 0,25%
- Sport (art. 20) 234.488 0,25%
Verkeer 3.652.066 3,82%
- Verkeer (art. 21) 3.652.066 3,82%
Water 241.899 0,25%
- Water (art. 22) 241.899 0,25%
Wonen 1.707.399 1,79%
- Wonen (art. 23) 1.707.399 1,79%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 2.614.603 2,74%
- Leiding - Brandstof (art. 24) 70.757 0,07 %
- Leiding - Gas (art. 25) 510.956 0,53 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 26) 815.467 0,85 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 27) 804.275 0,84 %
- Leiding - Olie (art. 28) 9.942 0,01 %
- Leiding - Riool (art. 29) 189.453 0,20 %
- Leiding - Water (art. 30) 213.752 0,22 %
Waarde 71.943.957 75,30%
- Waarde - Archeologie (art. 31) 36.818.371 38,53 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 32) 15.465.708 16,19 %
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (art. 33) 16.379.557 17,14 %
- Waarde - Peel raamstelling (art. 34) 3.280.320 3,43 %
Waterstaat 430.803 0,45%
- Waterstaat - Beschermingszone waterlopen (art. 35) 430.803 0,45 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 8.816.801 9,23%
- milieuzone - stiltegebied (art. 39) 8.816.801 9,23 %
Overig 132.914.985 139,11%
- other: 25 jaarszone zeer kwetsbaar (art. 39) 4.886.220 5,11 %
- other: aardkundig waardevol gebied (art. 39) 490.444 0,51 %
- other: agrarisch gebied (art. 39) 62.785.023 65,71 %
- other: bebouwingsconcentratie (art. 39) 2.832.028 2,96 %
- other: beheergebied ehs (art. 39) 469.735 0,49 %
- other: evenemententerrein (art. 39) 118.077 0,12 %
- other: groenblauwe mantel (art. 39) 16.330.319 17,09 %
- other: landschapselement (art. 39) 861.131 0,90 %
- other: reserveringsgebied waterberging (art. 39) 4.443.273 4,65 %
- other: voormalige stortplaats (art. 39) 81.291 0,09 %
- other: waarde archeologie 1 (art. 39) 207.353 0,22 %
- other: waarde archeologie 2 (art. 39) 1.281.568 1,34 %
- other: waarde archeologie 3 (art. 39) 20.190.353 21,13 %
- other: waarde archeologie 4 (art. 39) 15.081.323 15,78 %
- other: zoekgebied behoud en herstel watersystemen (art. 39) 1.295.595 1,36 %
- other: zoekgebied voor ecologische verbindingszone (art. 39) 1.561.253 1,63 %
Reconstructiewetzone 95.542.431 99,99%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 39) 38.460.546 40,25 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 39) 6.459.289 6,76 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 39) 50.622.596 52,98 %
Veiligheidszone 608.959 0,64%
- veiligheidszone - leiding (art. 39) 581.357 0,61 %
- veiligheidszone - lpg (art. 39) 27.601 0,03 %
Vrijwaringszone 899.741 0,94%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39) 632.977 0,66 %
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 39) 98.297 0,10 %
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 39) 168.467 0,18 %