Bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis

Bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis heeft op 20-03-2013 de status ontwerp gekregen door Sint Anthonis.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Sint Anthonis
Dossier
NL.IMRO.1702.8BPbuitengebied
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.1702.8BPbuitengebied-ON01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 95.548.406 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 36.262.259 37,95%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 198.472 0,21%
- Agrarisch - Grondgebonden (art. 5) 2.614.377 2,74%
- Agrarisch - Intensieve veehouderij (art. 6) 1.702.084 1,78%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 7) 26.957 0,03%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 8) 33.048 0,03%

- Agrarisch met waarden (art. 9) 35.158.480 36,80%

- Bedrijf (art. 10) 115.998 0,12%
- Bedrijf - Agrarisch technisch hulpbedrijf (art. 11) 107.564 0,11%
- Bedrijf - Agrarisch verwant bedrijf (art. 12) 44.961 0,05%

- Cultuur en ontspanning (art. 13) 13.050 0,01%

- Detailhandel (art. 14) 10.098 0,01%

- Horeca (art. 15) 16.005 0,02%

- Maatschappelijk (art. 16) 334.345 0,35%

- Natuur (art. 17) 11.494.352 12,03%

- Recreatie (art. 18) 591.910 0,62%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 978.933 1,02%

- Sport (art. 20) 234.488 0,25%

- Verkeer (art. 21) 3.652.066 3,82%

- Water (art. 22) 241.899 0,25%

- Wonen (art. 23) 1.707.399 1,79%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 24) 70.757 0,07%
- Leiding - Gas (art. 25) 510.956 0,53%
- Leiding - Hoogspanning (art. 26) 815.467 0,85%
- Leiding - Leidingstrook (art. 27) 804.275 0,84%
- Leiding - Olie (art. 28) 9.942 0,01%
- Leiding - Riool (art. 29) 189.453 0,20%
- Leiding - Water (art. 30) 213.752 0,22%

- Waarde - Archeologie (art. 31) 36.818.371 38,53%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 32) 15.465.708 16,19%
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (art. 33) 16.379.557 17,14%
- Waarde - Peel raamstelling (art. 34) 3.280.320 3,43%

- Waterstaat - Beschermingszone waterlopen (art. 35) 430.803 0,45%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 39) 8.816.801 9,23%

- other: 25 jaarszone zeer kwetsbaar (art. 39) 4.886.220 5,11%
- other: aardkundig waardevol gebied (art. 39) 490.444 0,51%
- other: agrarisch gebied (art. 39) 62.785.023 65,71%
- other: bebouwingsconcentratie (art. 39) 2.832.028 2,96%
- other: beheergebied ehs (art. 39) 469.735 0,49%
- other: evenemententerrein (art. 39) 118.077 0,12%
- other: groenblauwe mantel (art. 39) 16.330.319 17,09%
- other: landschapselement (art. 39) 861.131 0,90%
- other: reserveringsgebied waterberging (art. 39) 4.443.273 4,65%
- other: voormalige stortplaats (art. 39) 81.291 0,09%
- other: waarde archeologie 1 (art. 39) 207.353 0,22%
- other: waarde archeologie 2 (art. 39) 1.281.568 1,34%
- other: waarde archeologie 3 (art. 39) 20.190.353 21,13%
- other: waarde archeologie 4 (art. 39) 15.081.323 15,78%
- other: zoekgebied behoud en herstel watersystemen (art. 39) 1.295.595 1,36%
- other: zoekgebied voor ecologische verbindingszone (art. 39) 1.561.253 1,63%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 39) 38.460.546 40,25%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 39) 6.459.289 6,76%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 39) 50.622.596 52,98%

- veiligheidszone - leiding (art. 39) 581.357 0,61%
- veiligheidszone - lpg (art. 39) 27.601 0,03%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39) 632.977 0,66%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 39) 98.297 0,10%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 39) 168.467 0,18%