Bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis 2013

Bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis 2013 heeft op 18-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Sint Anthonis.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Sint Anthonis
Dossier
NL.IMRO.1702.8BPbuitengebied
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.1702.8BPbuitengebied-VA02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 95.375.458 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 36.018.658 37,77%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 168.150 0,18%
- Agrarisch - Grondgebonden (art. 5) 2.146.798 2,25%
- Agrarisch - Intensieve veehouderij (art. 6) 1.780.254 1,87%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 7) 528.077 0,55%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 8) 34.405 0,04%

- Agrarisch met waarden (art. 9) 35.004.341 36,70%

- Bedrijf (art. 10) 127.719 0,13%
- Bedrijf - Agrarisch technisch hulpbedrijf (art. 11) 112.374 0,12%
- Bedrijf - Agrarisch verwant bedrijf (art. 12) 102.243 0,11%

- Cultuur en ontspanning (art. 13) 13.050 0,01%

- Detailhandel (art. 14) 10.098 0,01%

- Horeca (art. 15) 8.730 0,01%

- Maatschappelijk (art. 16) 334.352 0,35%

- Natuur (art. 17) 11.413.850 11,97%

- Recreatie (art. 18) 503.320 0,53%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 1.050.874 1,10%

- Sport (art. 20) 234.488 0,25%

- Verkeer (art. 21) 3.652.899 3,83%

- Water (art. 22) 411.050 0,43%

- Wonen (art. 23) 1.719.697 1,80%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 24) 70.757 0,07%
- Leiding - Gas (art. 25) 510.956 0,54%
- Leiding - Hoogspanning (art. 26) 815.467 0,86%
- Leiding - Leidingstrook (art. 27) 804.275 0,84%
- Leiding - Olie (art. 28) 9.942 0,01%
- Leiding - Riool (art. 29) 189.453 0,20%
- Leiding - Water (art. 30) 213.752 0,22%

- Waarde - Archeologie (art. 31) 36.690.203 38,47%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 32) 15.462.785 16,21%
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (art. 33) 16.276.350 17,07%
- Waarde - Peel raamstelling (art. 34) 3.277.573 3,44%

- Waterstaat - Beschermingszone waterlopen (art. 35) 1.728.935 1,81%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 39) 8.816.801 9,24%

- other: aardkundig waardevol gebied (art. 39) 490.444 0,51%
- other: agrarisch gebied (art. 39) 62.711.788 65,75%
- other: bebouwingsconcentratie (art. 39) 2.832.028 2,97%
- other: beheergebied ehs (art. 39) 469.735 0,49%
- other: evenemententerrein (art. 39) 118.077 0,12%
- other: groenblauwe mantel (art. 39) 16.330.319 17,12%
- other: landschapselement (art. 39) 1.169.423 1,23%
- other: reserveringsgebied waterberging (art. 39) 4.445.924 4,66%
- other: voormalige stortplaats (art. 39) 81.291 0,09%
- other: waarde archeologie 1 (art. 39) 207.353 0,22%
- other: waarde archeologie 2 (art. 39) 1.169.369 1,23%
- other: waarde archeologie 3 (art. 39) 20.190.263 21,17%
- other: waarde archeologie 4 (art. 39) 15.068.947 15,80%
- other: zoekgebied behoud en herstel watersystemen (art. 39) 1.295.595 1,36%
- other: zoekgebied voor ecologische verbindingszone (art. 39) 1.561.253 1,64%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 39) 38.346.860 40,21%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 39) 6.399.635 6,71%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 39) 50.622.988 53,08%

- veiligheidszone - leiding (art. 39) 581.357 0,61%
- veiligheidszone - lpg (art. 39) 27.601 0,03%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39) 632.977 0,66%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 39) 98.297 0,10%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 39) 168.467 0,18%