Bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 1

Bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 1 heeft op 11-09-2015 de status ontwerp gekregen door Sint Anthonis.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Sint Anthonis
Dossier
NL.IMRO.1702.8BPveegplan1
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.1702.8BPveegplan1-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 95.375.458 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 5) 13.170 0,01%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 6) 24.770 0,03%
- Agrarisch - Grondgebonden (art. 7) 27.701 0,03%
- Agrarisch - Intensieve veehouderij (art. 8) 77.282 0,08%

- Agrarisch met waarden (art. 11) 1.325 0,00%

- Bedrijf (art. 12) 24.258 0,03%
- Bedrijf - Agrarisch technisch hulpbedrijf (art. 13) 5.541 0,01%
- Bedrijf - Agrarisch verwant bedrijf (art. 14) 15.627 0,02%

- Detailhandel (art. 16) 2.671 0,00%

- Groen (art. 17) 17.896 0,02%

- Horeca (art. 18) 1.579 0,00%

- Maatschappelijk (art. 19) 20.667 0,02%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 22) 89.489 0,09%

- Sport (art. 23) 7.678 0,01%

- Wonen (art. 26) 9.491 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 28) 358 0,00%
- Leiding - Leidingstrook (art. 30) 268 0,00%
- Leiding - Riool (art. 32) 335 0,00%

- Waarde - Archeologie (art. 34) 175.961 0,18%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 35) 57.886 0,06%
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (art. 36) 49.616 0,05%

- Waterstaat - Beschermingszone waterlopen (art. 38) 488 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 40) 40.717 0,04%

- overige zone - agrarisch gebied (art. 40) 239.629 0,25%
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 40) 46.939 0,05%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 40.1) 189.616 0,20%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 40) 18.530 0,02%
- overige zone - in verordening ruimte te verwijderen beperkingen veehouderij (art. 40.2) 1.311 0,00%
- overige zone - landschapselement (art. 40) 451 0,00%
- overige zone - reserveringsgebied waterberging (art. 40) 12.954 0,01%
- overige zone - waarde archeologie 2 (art. 34) 666 0,00%
- overige zone - waarde archeologie 3 (art. 34) 105.416 0,11%
- overige zone - waarde archeologie 4 (art. 34) 69.880 0,07%

- veiligheidszone - leiding (art. 40) 358 0,00%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 40) 3.591 0,00%