Bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 1

Bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 1 heeft op 11-09-2015 de status ontwerp gekregen door Sint Anthonis.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1702.8BPveegplan1
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.1702.8BPveegplan1-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 95.375.458 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 142.923 0,15%
- Agrarisch (art. 5) 13.170 0,01%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 6) 24.770 0,03%
- Agrarisch - Grondgebonden (art. 7) 27.701 0,03%
- Agrarisch - Intensieve veehouderij (art. 8) 77.282 0,08%
Agrarisch met waarden 1.325 0,00%
- Agrarisch met waarden (art. 11) 1.325 0,00%
Bedrijf 45.426 0,05%
- Bedrijf (art. 12) 24.258 0,03%
- Bedrijf - Agrarisch technisch hulpbedrijf (art. 13) 5.541 0,01%
- Bedrijf - Agrarisch verwant bedrijf (art. 14) 15.627 0,02%
Detailhandel 2.671 0,00%
- Detailhandel (art. 16) 2.671 0,00%
Groen 17.896 0,02%
- Groen (art. 17) 17.896 0,02%
Horeca 1.579 0,00%
- Horeca (art. 18) 1.579 0,00%
Maatschappelijk 20.667 0,02%
- Maatschappelijk (art. 19) 20.667 0,02%
Recreatie 89.489 0,09%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 22) 89.489 0,09%
Sport 7.678 0,01%
- Sport (art. 23) 7.678 0,01%
Wonen 9.491 0,01%
- Wonen (art. 26) 9.491 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 961 0,00%
- Leiding - Gas (art. 28) 358 0,00 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 30) 268 0,00 %
- Leiding - Riool (art. 32) 335 0,00 %
Waarde 283.463 0,30%
- Waarde - Archeologie (art. 34) 175.961 0,18 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 35) 57.886 0,06 %
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (art. 36) 49.616 0,05 %
Waterstaat 488 0,00%
- Waterstaat - Beschermingszone waterlopen (art. 38) 488 0,00 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 40.717 0,04%
- milieuzone - stiltegebied (art. 40) 40.717 0,04 %
Overige zone 685.391 0,72%
- overige zone - agrarisch gebied (art. 40) 239.629 0,25 %
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 40) 46.939 0,05 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 40.1) 189.616 0,20 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 40) 18.530 0,02 %
- overige zone - in verordening ruimte te verwijderen beperkingen veehouderij (art. 40.2) 1.311 0,00 %
- overige zone - landschapselement (art. 40) 451 0,00 %
- overige zone - reserveringsgebied waterberging (art. 40) 12.954 0,01 %
- overige zone - waarde archeologie 2 (art. 34) 666 0,00 %
- overige zone - waarde archeologie 3 (art. 34) 105.416 0,11 %
- overige zone - waarde archeologie 4 (art. 34) 69.880 0,07 %
Veiligheidszone 358 0,00%
- veiligheidszone - leiding (art. 40) 358 0,00 %
Vrijwaringszone 3.591 0,00%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 40) 3.591 0,00 %