6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Veegplan 2 Buitengebied heeft op 01-06-2016 de status ontwerp gekregen door Sint Anthonis.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Sint Anthonis
Dossier
NL.IMRO.1702.8BPveegplan2
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1702.8BPveegplan2-VA01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 301.357 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 3.563 1,18%
- Agrarisch - Grondgebonden (art. 4) 17.378 5,77%
- Agrarisch - Intensieve veehouderij (art. 5) 131.523 43,64%
- Agrarisch - Melkveehouderij (art. 6) 103.051 34,20%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 7) 6.429 2,13%

- Agrarisch met waarden (art. 8) 4.185 1,39%

- Bedrijf - Agrarisch technisch hulpbedrijf (art. 9) 5.541 1,84%

- Groen (art. 10) 18.946 6,29%

- Maatschappelijk (art. 11) 8.688 2,88%

- Wonen (art. 12) 2.053 0,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 13) 1.250 0,41%
- Leiding - Leidingstrook (art. 14) 2.341 0,78%
- Leiding - Water (art. 15) 941 0,31%

- Waarde - Archeologie (art. 16) 73.338 24,34%

- Waterstaat - Beschermingszone waterlopen (art. 17) 1.340 0,44%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 21.1) 30.291 10,05%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 21.2) 34.201 11,35%
- overige zone - gemengd landelijk gebied (art. 21.3) 271.760 90,18%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 21.4) 26.284 8,72%
- overige zone - landschapselement (art. 21.5) 1.501 0,50%
- overige zone - reserveringsgebied waterberging (art. 21.6) 13.215 4,39%
- overige zone - waarde archeologie 2 (art. 21.7) 16.207 5,38%
- overige zone - waarde archeologie 3 (art. 21.8) 44.955 14,92%
- overige zone - waarde archeologie 4 (art. 21.9) 7.840 2,60%

- veiligheidszone - bedrijven (art. 21.10) 208 0,07%
- veiligheidszone - leiding (art. 21.11) 1.249 0,41%