6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan3 heeft op 25-10-2016 de status ontwerp gekregen door Sint Anthonis.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Sint Anthonis
Dossier
NL.IMRO.1702.8BPveegplan3
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1702.8BPveegplan3-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 85.055 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 995 1,17%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 20.474 24,07%
- Agrarisch - Grondgebonden (art. 5) 11.121 13,07%
- Agrarisch - Intensieve veehouderij (art. 6) 8.995 10,58%
- Agrarisch - Melkrundveehouderij (art. 7) 10.790 12,69%

- Agrarisch met waarden (art. 8) 4.021 4,73%

- Bedrijf - Agrarisch technisch hulpbedrijf (art. 9) 11.682 13,73%
- Bedrijf - Agrarisch verwant bedrijf (art. 10) 6.745 7,93%

- Groen (art. 11) 10.233 12,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 12) 41 0,05%
- Leiding - Riool (art. 13) 1.564 1,84%

- Waarde - Archeologie (art. 14) 12.057 14,18%
- Waarde - Peel raamstelling (art. 15) 2.952 3,47%

- Waterstaat - Beschermingszone waterlopen (art. 16) 163 0,19%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 1) 1.166 1,37%
- overige zone - ecologische verbindingszone (art. 1) 1.166 1,37%
- overige zone - gemengd landelijk gebied (art. 20.1) 73.189 86,05%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 20.2) 10.790 12,69%
- overige zone - waarde archeologie 2 (art. 20.3) 230 0,27%
- overige zone - waarde archeologie 4 (art. 20.4) 11.827 13,91%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 20.5) 182 0,21%