6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Herinrichting Bemmelse Waard heeft op 29-09-2016 de status vastgesteld gekregen door Lingewaard.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Lingewaard
Dossier
NL.IMRO.1705.101
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1705.101-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.411.009 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Landschappelijke en natuurwaarden (art. 3) 131.863 2,99%

- Bedrijf (art. 4) 247.930 5,62%
- Bedrijf - Gasontvangstation (art. 5) 1.258 0,03%

- Bos (art. 6) 411.192 9,32%

- Horeca (art. 7) 3.173 0,07%

- Natuur (art. 8) 1.982.189 44,94%

- Verkeer (art. 9) 45.265 1,03%

- Water (art. 10) 1.582.699 35,88%

- Wonen (art. 11) 5.441 0,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 12) 20.357 0,46%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 13) 20.179 0,46%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 14) 27.776 0,63%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 15) 55.023 1,25%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 16) 539.586 12,23%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 17) 58.547 1,33%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 18) 3.590.387 81,40%

- Waterstaat - Kade (art. 19) 46.014 1,04%
- Waterstaat - Waterkering (art. 20) 19.338 0,44%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 21) 4.263.145 96,65%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - gasontvangstation (art. 25.4) 7.845 0,18%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 25.1) 635.002 14,40%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 25.2) 198.470 4,50%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 25.3) 697.691 15,82%