Bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard eerste herziening

Bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard eerste herziening heeft op 18-05-2017 de status vastgesteld gekregen door Lingewaard.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1705.168
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1705.168-VG02
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 24.986.366 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 57.191 0,23%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 3) 57.191 0,23%
Agrarisch met waarden 85.728 0,34%
- Agrarisch met waarden - Dijkzone (art. 5) 1.155 0,00%
- Agrarisch met waarden - Oeverwallen (art. 6) 84.573 0,34%
Bedrijf 7.672 0,03%
- Bedrijf (art. 7) 7.672 0,03%
Cultuur en ontspanning 8.279 0,03%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 8.279 0,03%
Verkeer 81 0,00%
- Verkeer (art. 20) 81 0,00%
Water 585.553 2,34%
- Water (art. 22) 585.553 2,34%
Wonen 141.355 0,57%
- Wonen (art. 23) 141.355 0,57%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 17.069 0,07%
- Leiding - Gas (art. 24) 1.753 0,01 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 10.444 0,04 %
- Leiding - Riool (art. 26) 4.872 0,02 %
Waarde 1.667.847 6,68%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 8.649 0,03 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 8.236 0,03 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 26.786 0,11 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 30) 565.045 2,26 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 31) 949.736 3,80 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 32) 109.396 0,44 %
Waterstaat 567.834 2,27%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 34) 567.834 2,27 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 4.099 0,02%
- geluidzone - industrie (art. 3) 4.099 0,02 %
Milieuzone 3.986 0,02%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 3) 3.986 0,02 %
Vrijwaringszone 39.223 0,16%
- vrijwaringszone - dijk (art. 3) 39.223 0,16 %
Wetgevingzone 243.280 0,97%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning ecologische verbindingszone (art. 3) 122.201 0,49 %
- wetgevingzone - omgevingsvergunning extensiveringsgebied (art. 3) 28.731 0,11 %
- wetgevingzone - reserveconcentratiegebied (art. 3) 6.754 0,03 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied intensiveringsgebied (art. 3) 75.610 0,30 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied intensiveringsgebied kassen (art. 3) 9.983 0,04 %