Bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, 2e herziening

Bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, 2e herziening heeft op 13-12-2018 de status vastgesteld gekregen door Lingewaard.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Lingewaard
Dossier
NL.IMRO.1705.214
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1705.214-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 25.057.484 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 3) 73.988 0,30%

- Agrarisch met waarden - Dijkzone (art. 5) 13.975 0,06%
- Agrarisch met waarden - Oeverwallen (art. 6) 10.607 0,04%

- Bedrijf (art. 7) 13 0,00%

- Cultuur en ontspanning (art. 10) 4.059 0,02%

- Detailhandel (art. 11) 32 0,00%

- Groen (art. 12) 303 0,00%

- Natuur (art. 17) 153 0,00%

- Recreatie (art. 18) 5.994 0,02%

- Sport (art. 20) 5.190 0,02%

- Verkeer (art. 21) 56.239 0,22%

- Water (art. 23) 42.268 0,17%

- Wonen (art. 25) 45.125 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 695 0,00%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 27) 2.802 0,01%
- Leiding - Riool (art. 28) 1.790 0,01%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 4.059 0,02%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 7.270 0,03%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 32) 40.225 0,16%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 33) 58.623 0,23%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 34) 88.012 0,35%

- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 2.137 0,01%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 36) 10.553 0,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.1) 4.464 0,02%

- vrijwaringszone - dijk (art. 40.1) 7.724 0,03%

- wetgevingzone - omgevingsvergunning ecologische verbindingszone (art. 40.1) 1.270 0,01%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning extensiveringsgebied (art. 40.1) 161.981 0,65%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning onbebouwd (art. 40.1) 106 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied intensiveringsgebied (art. 40.1) 2.973 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied intensiveringsgebied kassen (art. 40.1) 2.357 0,01%