Bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, 2e herziening

Bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, 2e herziening heeft op 13-12-2018 de status vastgesteld gekregen door Lingewaard.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1705.214
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1705.214-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 25.057.484 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 73.988 0,30%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 3) 73.988 0,30%
Agrarisch met waarden 24.582 0,10%
- Agrarisch met waarden - Dijkzone (art. 5) 13.975 0,06%
- Agrarisch met waarden - Oeverwallen (art. 6) 10.607 0,04%
Bedrijf 13 0,00%
- Bedrijf (art. 7) 13 0,00%
Cultuur en ontspanning 4.059 0,02%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 4.059 0,02%
Detailhandel 32 0,00%
- Detailhandel (art. 11) 32 0,00%
Groen 303 0,00%
- Groen (art. 12) 303 0,00%
Natuur 153 0,00%
- Natuur (art. 17) 153 0,00%
Recreatie 5.994 0,02%
- Recreatie (art. 18) 5.994 0,02%
Sport 5.190 0,02%
- Sport (art. 20) 5.190 0,02%
Verkeer 56.239 0,22%
- Verkeer (art. 21) 56.239 0,22%
Water 42.268 0,17%
- Water (art. 23) 42.268 0,17%
Wonen 45.125 0,18%
- Wonen (art. 25) 45.125 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 5.287 0,02%
- Leiding - Gas (art. 26) 695 0,00 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 27) 2.802 0,01 %
- Leiding - Riool (art. 28) 1.790 0,01 %
Waarde 198.190 0,79%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 4.059 0,02 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 7.270 0,03 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 32) 40.225 0,16 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 33) 58.623 0,23 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 34) 88.012 0,35 %
Waterstaat 12.690 0,05%
- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 2.137 0,01 %
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 36) 10.553 0,04 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 4.464 0,02%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.1) 4.464 0,02 %
Vrijwaringszone 7.724 0,03%
- vrijwaringszone - dijk (art. 40.1) 7.724 0,03 %
Wetgevingzone 168.688 0,67%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning ecologische verbindingszone (art. 40.1) 1.270 0,01 %
- wetgevingzone - omgevingsvergunning extensiveringsgebied (art. 40.1) 161.981 0,65 %
- wetgevingzone - omgevingsvergunning onbebouwd (art. 40.1) 106 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied intensiveringsgebied (art. 40.1) 2.973 0,01 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied intensiveringsgebied kassen (art. 40.1) 2.357 0,01 %