Bestemmingsplan Kom Huissen

Bestemmingsplan Kom Huissen heeft op 01-04-2015 de status onherroepelijk gekregen door Lingewaard.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Lingewaard
Dossier
NL.IMRO.1705.30
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1705.30-OH01
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.594.219 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 60.936 1,70%
- Bedrijf - 1 (art. 4) 720 0,02%

- Centrum (art. 5) 38.214 1,06%

- Detailhandel (art. 6) 7.339 0,20%

- Dienstverlening (art. 7) 895 0,02%

- Gemengd - 1 (art. 8) 2.457 0,07%
- Gemengd - 2 (art. 9) 4.828 0,13%
- Gemengd - 3 (art. 10) 2.650 0,07%
- Gemengd - 4 (art. 11) 2.750 0,08%

- Groen - Landelijk (art. 12) 4.670 0,13%
- Groen - Waterberging (art. 13) 572.084 15,92%

- Horeca (art. 14) 5.657 0,16%

- Kantoor (art. 15) 6.713 0,19%

- Maatschappelijk (art. 16) 144.000 4,01%

- Natuur (art. 17) 15.609 0,43%

- Sport (art. 18) 1.472 0,04%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 19) 802.705 22,33%

- Water (art. 20) 145.259 4,04%

- Wonen (art. 21) 1.665.433 46,34%
- Wonen - 1 (art. 22) 82.227 2,29%
- Wonen - 2 (art. 23) 16.230 0,45%
- Wonen - 3 (art. 24) 4.060 0,11%
- Wonen - Uit te werken (art. 25) 7.304 0,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 26) 13.658 0,38%

- Waarde - Archeologie (art. 27) 157.007 4,37%
- Waarde - Archeologie Loovelden (art. 28) 63.075 1,75%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 40.636 1,13%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 30) 28.252 0,79%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - lpg (art. 33) 6.111 0,17%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 33) 172.111 4,79%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 34) 1.979 0,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 34) 5.348 0,15%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 34) 2.766 0,08%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 34) 1.214 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 34) 1.358 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 34) 677 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 34) 826 0,02%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 3.594.219 100%
Enkelbestemming 0,20%