Bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard

Bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard heeft op 31-10-2013 de status vastgesteld gekregen door Lingewaard.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1705.60
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1705.60-VG01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 24.988.104 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 5.161.299 20,66%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 3) 2.266.201 9,07%
- Agrarisch - Komgronden (art. 4) 2.895.098 11,59%
Agrarisch met waarden 14.013.481 56,08%
- Agrarisch met waarden - Dijkzone (art. 5) 3.301.114 13,21%
- Agrarisch met waarden - Oeverwallen (art. 6) 10.712.367 42,87%
Bedrijf 144.802 0,58%
- Bedrijf (art. 7) 103.446 0,41%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 8) 38.333 0,15%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 3.022 0,01%
Cultuur en ontspanning 4.059 0,02%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 4.059 0,02%
Detailhandel 37.752 0,15%
- Detailhandel (art. 11) 37.752 0,15%
Groen 58.737 0,24%
- Groen (art. 12) 29.956 0,12%
- Groen - Landschappelijk inpassing (art. 13) 28.780 0,12%
Horeca 1.885 0,01%
- Horeca (art. 14) 1.885 0,01%
Kantoor 6.746 0,03%
- Kantoor (art. 15) 6.746 0,03%
Maatschappelijk 58.114 0,23%
- Maatschappelijk (art. 16) 58.114 0,23%
Natuur 696.124 2,79%
- Natuur (art. 17) 696.124 2,79%
Recreatie 181.164 0,73%
- Recreatie (art. 18) 181.164 0,73%
Sport 416.512 1,67%
- Sport (art. 19) 416.512 1,67%
Verkeer 1.638.236 6,56%
- Verkeer (art. 20) 1.490.352 5,96%
- Verkeer - Railverkeer (art. 21) 147.884 0,59%
Water 686.454 2,75%
- Water (art. 22) 686.454 2,75%
Wonen 1.882.740 7,53%
- Wonen (art. 23) 1.882.740 7,53%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 843.799 3,38%
- Leiding - Gas (art. 24) 237.879 0,95 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 525.900 2,10 %
- Leiding - Riool (art. 26) 80.020 0,32 %
Waarde 24.017.727 96,12%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 80.804 0,32 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 359.300 1,44 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 1.069.636 4,28 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 30) 8.018.349 32,09 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 31) 10.704.385 42,84 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 32) 3.785.254 15,15 %
Waterstaat 958.517 3,84%
- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 410.714 1,64 %
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 34) 547.804 2,19 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 223.497 0,89%
- geluidzone - industrie (art. 38.2) 223.497 0,89 %
Milieuzone 414.957 1,66%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 38.3) 414.957 1,66 %
Veiligheidszone 87.875 0,35%
- veiligheidszone - leiding (art. 38.4) 87.875 0,35 %
Vrijwaringszone 688.504 2,76%
- vrijwaringszone - dijk (art. 38.5) 688.504 2,76 %
Wro-zone 6.007.427 24,04%
- wro-zone - omgevingsvergunning ecologische verbindingszone (art. 38.1) 435.891 1,74 %
- wro-zone - omgevingsvergunning extensiveringsgebied (art. 38.1) 1.305.941 5,23 %
- wro-zone - omgevingsvergunning onbebouwd (art. 38.1) 160.553 0,64 %
- wro-zone - wijzigingsgebied intensiveringsgebied (art. 38.1) 2.508.356 10,04 %
- wro-zone - wijzigingsgebied intensiveringsgebied kassen (art. 38.1) 774.457 3,10 %
- wro-zone - wijzigingsgebied reserveconcentratiegebied (art. 38.1) 822.230 3,29 %