6.6

Bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard

Bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard heeft op 31-10-2013 de status vastgesteld gekregen door Lingewaard.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Lingewaard
Dossier
NL.IMRO.1705.60
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1705.60-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 24.988.104 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 3) 2.266.201 9,07%
- Agrarisch - Komgronden (art. 4) 2.895.098 11,59%

- Agrarisch met waarden - Dijkzone (art. 5) 3.301.114 13,21%
- Agrarisch met waarden - Oeverwallen (art. 6) 10.712.367 42,87%

- Bedrijf (art. 7) 103.446 0,41%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 8) 38.333 0,15%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 3.022 0,01%

- Cultuur en ontspanning (art. 10) 4.059 0,02%

- Detailhandel (art. 11) 37.752 0,15%

- Groen (art. 12) 29.956 0,12%
- Groen - Landschappelijk inpassing (art. 13) 28.780 0,12%

- Horeca (art. 14) 1.885 0,01%

- Kantoor (art. 15) 6.746 0,03%

- Maatschappelijk (art. 16) 58.114 0,23%

- Natuur (art. 17) 696.124 2,79%

- Recreatie (art. 18) 181.164 0,73%

- Sport (art. 19) 416.512 1,67%

- Verkeer (art. 20) 1.490.352 5,96%
- Verkeer - Railverkeer (art. 21) 147.884 0,59%

- Water (art. 22) 686.454 2,75%

- Wonen (art. 23) 1.882.740 7,53%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 237.879 0,95%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 525.900 2,10%
- Leiding - Riool (art. 26) 80.020 0,32%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 80.804 0,32%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 359.300 1,44%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 1.069.636 4,28%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 30) 8.018.349 32,09%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 31) 10.704.385 42,84%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 32) 3.785.254 15,15%

- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 410.714 1,64%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 34) 547.804 2,19%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 38.2) 223.497 0,89%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 38.3) 414.957 1,66%

- veiligheidszone - leiding (art. 38.4) 87.875 0,35%

- vrijwaringszone - dijk (art. 38.5) 688.504 2,76%

- wro-zone - omgevingsvergunning ecologische verbindingszone (art. 38.1) 435.891 1,74%
- wro-zone - omgevingsvergunning extensiveringsgebied (art. 38.1) 1.305.941 5,23%
- wro-zone - omgevingsvergunning onbebouwd (art. 38.1) 160.553 0,64%
- wro-zone - wijzigingsgebied intensiveringsgebied (art. 38.1) 2.508.356 10,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied intensiveringsgebied kassen (art. 38.1) 774.457 3,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied reserveconcentratiegebied (art. 38.1) 822.230 3,29%