Kom Budel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cranendonck Dossier NL.IMRO.1706.BPBDL0028 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1706.BPBDL0028-VAST Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.649.769 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 14.712 0,56%

- Bedrijf (art. 4) 50.457 1,90%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 3.740 0,14%

- Bedrijventerrein (art. 6) 162.941 6,15%

- Centrum - 1 (art. 7) 51.934 1,96%
- Centrum - 2 (art. 8) 74.201 2,80%

- Detailhandel (art. 9) 2.540 0,10%

- Dienstverlening (art. 10) 1.035 0,04%

- Groen (art. 11) 119.330 4,50%

- Horeca (art. 12) 12.557 0,47%

- Kantoor (art. 13) 2.482 0,09%

- Maatschappelijk (art. 14) 174.385 6,58%

- Sport (art. 15) 72.719 2,74%

- Tuin (art. 16) 271.873 10,26%

- Verkeer (art. 17) 421.808 15,92%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 18) 44.365 1,67%

- Water (art. 19) 1.514 0,06%

- Wonen (art. 20) 1.167.173 44,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 21) 7.100 0,27%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 4.991 0,19%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 395.727 14,93%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 24) 2.070.698 78,15%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 25) 67.750 2,56%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 29) 23.988 0,91%

- milieuzone - geurzone (art. 29) 72.797 2,75%

- overige zone - waardevolle boom (art. 29) 17 0,00%

- veiligheidszone - gasstation (art. 29) 931 0,04%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 29) 184.905 6,98%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 29) 432.735 16,33%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 29) 381.358 14,39%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied 1 (art. 7) 17.982 0,68%
- wetgevingzone - afwijkingsgebied 2 (art. 7) 629 0,02%
- wetgevingzone - afwijkingsgebied 3 (art. 7) 311 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 29) 2.914 0,11%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 10 (art. 29) 866 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 11 (art. 7) 1.745 0,07%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 12 (art. 18) 107 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 13 (art. 18) 322 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 14 (art. 7) 17.433 0,66%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 15 (art. 29) 806 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 16 (art. 29) 3.337 0,13%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 17 (art. 29) 561 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 18 (art. 29) 1.613 0,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 19 (art. 29) 882 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 29) 4.225 0,16%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 20 (art. 29) 2.232 0,08%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 21 (art. 29) 2.288 0,09%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 22 (art. 29) 5.882 0,22%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 23 (art. 29) 1.895 0,07%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 24 (art. 29) 1.498 0,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 25 (art. 29) 1.227 0,05%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 26 (art. 29) 1.113 0,04%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 27 (art. 29) 563 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 29) 2.865 0,11%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 29) 1.328 0,05%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 29) 426 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 29) 1.532 0,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 7 (art. 29) 1.825 0,07%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 8 (art. 29) 3.090 0,12%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 9 (art. 29) 3.438 0,13%