Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 08-12-2009 de status vastgesteld gekregen door Cranendonck.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Cranendonck
Dossier
NL.IMRO.1706.BPBG3003
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1706.BPBG3003-VAST
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 65.206.018 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 19.716.528 30,24%

- Agrarisch met waarden - 1 (art. 4) 10.318.998 15,83%
- Agrarisch met waarden - 2 (art. 5) 2.587.070 3,97%

- Bedrijf - Niet-agrarisch (art. 6) 164.029 0,25%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 34.029 0,05%
- Bedrijf - Semi-agrarisch (art. 8) 80.420 0,12%
- Bedrijf - Waterwinbedrijf (art. 9) 316.401 0,49%

- Bos (art. 10) 11.910.790 18,27%

- Maatschappelijk (art. 11) 44.861 0,07%
- Maatschappelijk - Militaire zaken (art. 12) 728.313 1,12%

- Natuur (art. 13) 13.163.498 20,19%

- Recreatie (art. 14) 43.964 0,07%

- Sport (art. 15) 200.759 0,31%

- Verkeer (art. 16) 2.689.205 4,12%
- Verkeer - Luchtverkeer (art. 17) 454.215 0,70%
- Verkeer - Spoorweg (art. 18) 255.490 0,39%

- Water (art. 19) 1.084.369 1,66%

- Wonen (art. 20) 1.308.445 2,01%
- Wonen - Buitengoed (art. 21) 104.634 0,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 22) 100.956 0,15%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 23) 546.432 0,84%
- Leiding - Olie (art. 24) 78.771 0,12%
- Leiding - Riool (art. 25) 128.129 0,20%

- Waarde - Archeologie (art. 26) 41.317.076 63,36%
- Waarde - Beschermingszone natte natuurparel (art. 27) 18.496.107 28,37%
- Waarde - Natura 2000 (art. 28) 13.950.398 21,39%

- Waterstaat - Beek (art. 29) 50.026 0,08%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 30) 2.717.581 4,17%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 31) 123.239 0,19%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - vliegveld 35 tot 40 Ke (art. 35) 53.317 0,08%
- geluidzone - vliegveld 47 tot 57 Bkl (art. 35) 7.828.379 12,01%
- geluidzone - vliegveld groter dan 57 Bkl (art. 35) 1.639.407 2,51%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 35) 12.346.628 18,93%

- other: overig - aardkundig waardevol gebied (art. 35) 6.600.090 10,12%
- other: overig - bebouwingsconcentratie (art. 35) 2.954.092 4,53%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 35) 48.575.039 74,49%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 35) 358.489 0,55%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 35) 16.363.591 25,10%

- veiligheidszone - leiding (art. 35) 190.473 0,29%
- veiligheidszone - lpg (art. 35) 89.537 0,14%
- veiligheidszone - vliegveld 10-5 tot 5 x 10-5 (art. 35) 246.908 0,38%
- veiligheidszone - vliegveld 10-6 tot 10-5 (art. 35) 1.711.316 2,62%
- veiligheidszone - vliegveld groter dan 10-5 (art. 35) 90.741 0,14%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 35) 287.213 0,44%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 35) 65.295 0,10%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 35) 121.416 0,19%
- vrijwaringszone - vliegveld 44,75 m +NAP (art. 35) 536.866 0,82%
- vrijwaringszone - vliegveld 54,75 m +NAP (art. 35) 542.837 0,83%
- vrijwaringszone - vliegveld 64,75 m +NAP (art. 35) 782.994 1,20%
- vrijwaringszone - vliegveld 74,75 m +NAP (art. 35) 976.510 1,50%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 87.210 0,13%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 3) 11.734 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied beekherstel (art. 35) 702.153 1,08%
- wro-zone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone (art. 35) 239.692 0,37%
- wro-zone - wijzigingsgebied waterberging (art. 35) 3.622.001 5,55%