Bosch 62 - Boschdijkdwarsstraat ong. te Budel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cranendonck Dossier NL.IMRO.1706.BPBG3031 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1706.BPBG3031-VAS1 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 11.576 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 6.406 55,34%

- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 4) 736 6,36%

- Wonen (art. 5) 1.560 13,48%
- Wonen - Ruimte voor Ruimte (art. 6) 2.874 24,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 2.156 18,62%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 8) 9.420 81,37%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Bosch
Boschdijkdwarsstraat