De Dalen 2a te Maarheeze

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cranendonck Dossier NL.IMRO.1706.BPBG3033 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1706.BPBG3033-ONT1 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 14.201 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Semi agrarisch (art. 3) 10.918 76,89%

- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 4) 3.282 23,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 5) 525 3,70%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 6) 14.201 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
De Dalen