Duurzaam Industriepark Cranendonck

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cranendonck Dossier NL.IMRO.1706.BPDIC7501 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1706.BPDIC7501-ONT1 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.708.345 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein - 1 (art. 3) 849.953 49,75%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 4) 142.368 8,33%

- Natuur (art. 5) 597.386 34,97%

- Verkeer (art. 6) 98.156 5,75%
- Verkeer - Railverkeer (art. 7) 20.482 1,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 8) 6.561 0,38%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 9) 49.028 2,87%

- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 10) 588.489 34,45%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 12.1) 1.707.653 99,96%

- milieuzone - waterberging (art. 12.2) 1.037.670 60,74%

- overige zone - in verordening ruimte te verwijderen ehs (art. 12.3) 656.059 38,40%

- veiligheidszone - bedrijven (art. 12.4) 331 0,02%
- veiligheidszone - externe veiligheid luchthaven Budel (art. 12.5) 85.838 5,02%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hoofdstraat