Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck heeft op 06-12-2016 de status ontwerp gekregen door Cranendonck.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Cranendonck
Dossier
NL.IMRO.1706.BPDIC7501
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1706.BPDIC7501-ONT1
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.708.345 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein - 1 (art. 3) 849.953 49,75%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 4) 142.368 8,33%

- Natuur (art. 5) 597.386 34,97%

- Verkeer (art. 6) 98.156 5,75%
- Verkeer - Railverkeer (art. 7) 20.482 1,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 8) 6.561 0,38%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 9) 49.028 2,87%

- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 10) 588.489 34,45%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 12.1) 1.707.653 99,96%

- milieuzone - waterberging (art. 12.2) 1.037.670 60,74%

- overige zone - in verordening ruimte te verwijderen ehs (art. 12.3) 656.059 38,40%

- veiligheidszone - bedrijven (art. 12.4) 331 0,02%
- veiligheidszone - externe veiligheid luchthaven Budel (art. 12.5) 85.838 5,02%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hoofdstraat