Relaishuis Maarheeze

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cranendonck Dossier NL.IMRO.1706.BPMHZ5016 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1706.BPMHZ5016-ONT1 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 151 100%

Besluitgebied naam m2 %
Relaishuis Maarheeze 151 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%