Kom Soerendonk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cranendonck Dossier NL.IMRO.1706.BPSRD6012 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1706.BPSRD6012-VAST Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 690.422 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 17.080 2,47%

- Bedrijf (art. 4) 9.281 1,34%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 174 0,03%

- Bedrijventerrein (art. 6) 26.512 3,84%

- Detailhandel (art. 7) 2.611 0,38%

- Gemengd (art. 8) 664 0,10%

- Groen (art. 9) 17.628 2,55%

- Horeca (art. 10) 6.711 0,97%

- Kantoor (art. 11) 1.465 0,21%

- Maatschappelijk (art. 12) 13.447 1,95%

- Recreatie (art. 13) 6.379 0,92%

- Tuin (art. 14) 78.338 11,35%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 99.440 14,40%

- Water (art. 16) 2.692 0,39%

- Wonen (art. 17) 387.898 56,18%
- Wonen - Pompers (art. 18) 16.057 2,33%
- Wonen - Schutje (art. 19) 4.061 0,59%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 20) 421 0,06%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 377.457 54,67%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 22) 249.382 36,12%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 23) 85 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - duiker (art. 27.1) 369 0,05%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 29.2) 742 0,11%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 29.3) 1.222 0,18%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 29.4) 1.187 0,17%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 29.5) 1.571 0,23%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 29.6) 1.232 0,18%