7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Giethoorn heeft op 17-10-2017 de status vastgesteld gekregen door Steenwijkerland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Steenwijkerland
Dossier
NL.IMRO.1708.Giethoorn
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1708.Giethoorn-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.429.928 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 766.993 14,13%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 37.274 0,69%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 1.637.691 30,16%

- Bedrijf (art. 6) 60.180 1,11%
- Bedrijf - Botenloods (art. 7) 981 0,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 618 0,01%
- Bedrijf - Rietlandbeheer (art. 9) 3.172 0,06%

- Bedrijventerrein (art. 10) 43.052 0,79%

- Bos (art. 11) 44.370 0,82%

- Centrum (art. 12) 16.030 0,30%

- Gemengd - 1 (art. 13) 24.822 0,46%

- Groen (art. 14) 94.875 1,75%

- Horeca (art. 15) 51.086 0,94%

- Maatschappelijk (art. 16) 21.308 0,39%

- Natuur (art. 17) 536.229 9,88%

- Recreatie (art. 18) 9.519 0,18%
- Recreatie - Jachthaven (art. 19) 65.262 1,20%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 48.432 0,89%

- Sport (art. 21) 44.856 0,83%

- Tuin (art. 22) 270.367 4,98%
- Tuin - 1 (art. 23) 65.739 1,21%

- Verkeer (art. 24) 487.048 8,97%

- Water (art. 25) 562.179 10,35%

- Wonen - 1 (art. 26) 469.794 8,65%
- Wonen - 2 (art. 27) 65.560 1,21%
- Wonen - Garage (art. 28) 1.634 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 29) 52.522 0,97%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 21.429 0,39%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 2.858.352 52,64%
- Waarde - Cultuurhistorie Beulakerweg (art. 32) 525.874 9,68%
- Waarde - Middenbuurt Noordzijde (art. 33) 364.821 6,72%
- Waarde - Middenbuurt Zuidzijde (art. 34) 435.433 8,02%
- Waarde - Noordeinde Molenweg (art. 35) 264.950 4,88%
- Waarde - Noordeinde Noorderpad (art. 36) 259.954 4,79%
- Waarde - Zuideinde Binnenpad (art. 37) 796.178 14,66%
- Waarde - Zuideinde Zuiderpad (art. 38) 556.840 10,26%

- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 1.598 0,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - beschermd dorpsgezicht Giethoorn (art. 43) 2.571.807 47,36%
- overige zone - cultuurhistorie Beulakerweg (art. 43) 525.181 9,67%
- overige zone - uitzondering parkeernormering (art. 41) 815.142 15,01%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3) 4.195 0,08%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 6) 419 0,01%