Giethoorn

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Steenwijkerland Dossier NL.IMRO.1708.Giethoorn Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1708.Giethoorn-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.429.928 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 766.993 14,13%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 37.274 0,69%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 1.637.691 30,16%

- Bedrijf (art. 6) 60.180 1,11%
- Bedrijf - Botenloods (art. 7) 981 0,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 618 0,01%
- Bedrijf - Rietlandbeheer (art. 9) 3.172 0,06%

- Bedrijventerrein (art. 10) 43.052 0,79%

- Bos (art. 11) 44.370 0,82%

- Centrum (art. 12) 16.030 0,30%

- Gemengd - 1 (art. 13) 24.822 0,46%

- Groen (art. 14) 94.875 1,75%

- Horeca (art. 15) 51.086 0,94%

- Maatschappelijk (art. 16) 21.308 0,39%

- Natuur (art. 17) 536.229 9,88%

- Recreatie (art. 18) 9.519 0,18%
- Recreatie - Jachthaven (art. 19) 65.262 1,20%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 48.432 0,89%

- Sport (art. 21) 44.856 0,83%

- Tuin (art. 22) 270.367 4,98%
- Tuin - 1 (art. 23) 65.739 1,21%

- Verkeer (art. 24) 487.048 8,97%

- Water (art. 25) 562.179 10,35%

- Wonen - 1 (art. 26) 469.794 8,65%
- Wonen - 2 (art. 27) 65.560 1,21%
- Wonen - Garage (art. 28) 1.634 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 29) 52.522 0,97%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 21.429 0,39%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 2.858.352 52,64%
- Waarde - Cultuurhistorie Beulakerweg (art. 32) 525.874 9,68%
- Waarde - Middenbuurt Noordzijde (art. 33) 364.821 6,72%
- Waarde - Middenbuurt Zuidzijde (art. 34) 435.433 8,02%
- Waarde - Noordeinde Molenweg (art. 35) 264.950 4,88%
- Waarde - Noordeinde Noorderpad (art. 36) 259.954 4,79%
- Waarde - Zuideinde Binnenpad (art. 37) 796.178 14,66%
- Waarde - Zuideinde Zuiderpad (art. 38) 556.840 10,26%

- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 1.598 0,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - beschermd dorpsgezicht Giethoorn (art. 43) 2.571.807 47,36%
- overige zone - cultuurhistorie Beulakerweg (art. 43) 525.181 9,67%
- overige zone - uitzondering parkeernormering (art. 41) 815.142 15,01%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3) 4.195 0,08%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 6) 419 0,01%