Bestemmingsplan Bestemmingsplan modificaties gastransportnet Zwolle - Heerenveen

Bestemmingsplan Bestemmingsplan modificaties gastransportnet Zwolle - Heerenveen heeft op 13-12-2016 de status vastgesteld gekregen door Steenwijkerland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Steenwijkerland
Dossier
NL.IMRO.1708.ModfcGasldgZwHveen
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1708.ModfcGasldgZwHveen-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 77.015 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 1 (art. 3) 16 0,02%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 48.689 63,22%

- Bedrijf (art. 5) 3.799 4,93%

- Natuur (art. 6) 1.861 2,42%

- Tuin (art. 7) 332 0,43%

- Verkeer (art. 8) 17.490 22,71%

- Water (art. 9) 464 0,60%

- Wonen - Buitengebied (art. 10) 464 0,60%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 11) 31.751 41,23%

- Waarde - Archeologie (art. 12) 4.911 6,38%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 13) 35.765 46,44%

- Waterstaat - Waterkering (art. 14) 8.870 11,52%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 18.1) 3.563 4,63%
- geluidzone - spoor (art. 18.2) 19.281 25,04%

- overige zone - aardgastransportleiding vervalt (art. 11) 3.760 4,88%
- overige zone - boring (art. 11) 4.681 6,08%
- overige zone - Koloniepad (art. 18.3) 987 1,28%

- vrijwaringszone - weg 0-50 meter (art. 18.4) 14.732 19,13%
- vrijwaringszone - weg 50-100 meter (art. 18.5) 3.557 4,62%

- wetgevingzone - natura 2000 (art. 18.6) 10.332 13,42%