Steenwijkerwold - Leiweg 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Steenwijkerland Dossier NL.IMRO.1708.SWWleiweg2OV Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1708.SWWleiweg2OV-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 78.560 100%

Besluitgebied naam m2 %
Steenwijkerwold - Leiweg 2 78.560 100%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Leiweg