Bestemmingsplan Bestemmingsplan Zuidelijke Kernen

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Zuidelijke Kernen heeft op 04-12-2012 de status vastgesteld gekregen door Steenwijkerland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Steenwijkerland
Dossier
NL.IMRO.1708.ZuidelijkekernenBP
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1708.ZuidelijkekernenBP-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.530.633 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 84.930 3,36%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 158.027 6,24%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 143.999 5,69%

- Bedrijf (art. 6) 60.804 2,40%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 1.690 0,07%
- Bedrijf - Rietlandbeheer (art. 8) 45.206 1,79%
- Bedrijf - Tuincentrum (art. 9) 4.445 0,18%

- Bos (art. 10) 8.577 0,34%

- Gemengd - 1 (art. 11) 35.098 1,39%

- Groen (art. 12) 124.475 4,92%

- Maatschappelijk (art. 13) 21.805 0,86%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 14) 18.156 0,72%
- Maatschappelijk - Gemeenschapshuis (art. 15) 4.218 0,17%

- Natuur (art. 16) 24.872 0,98%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 1.120 0,04%
- Recreatie - Jachthaven (art. 18) 12.403 0,49%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 114.494 4,52%
- Recreatie - Volkstuin (art. 20) 9.675 0,38%

- Sport (art. 21) 95.303 3,77%

- Tuin (art. 22) 272.366 10,76%
- Tuin - 1 (art. 23) 3.688 0,15%

- Verkeer (art. 24) 325.400 12,86%

- Water (art. 25) 242.697 9,59%

- Wonen - 1 (art. 26) 428.815 16,94%
- Wonen - 2 (art. 27) 194.781 7,70%
- Wonen - 3 (art. 28) 25.338 1,00%
- Wonen - 4 (art. 29) 1.935 0,08%
- Wonen - Garage (art. 30) 798 0,03%
- Wonen - Woonschepen (art. 31) 1.073 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 32) 32.210 1,27%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 33) 11.761 0,46%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 34) 1.875.987 74,13%
- Waarde - Cultuurhistorie Belt Schutsloot (art. 35) 144.152 5,70%
- Waarde - Cultuurhistorie Heetveld (art. 36) 34.119 1,35%
- Waarde - Cultuurhistorie Kalenberg (art. 37) 198.356 7,84%
- Waarde - Cultuurhistorie Sint Jansklooster (art. 38) 34.436 1,36%
- Waarde - Cultuurhistorie Wanneperveen (art. 39) 501.204 19,81%

- Waterstaat - Waterlopen (art. 40) 23.745 0,94%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 44.1) 387.857 15,33%
- milieuzone - waterwingebied (art. 44.2) 392 0,02%

- wro-zone - afwijkingsgebied kalenberg (art. 45.6) 84.330 3,33%