Drogedijk 81 Oudemolen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Moerdijk
DossierNL.IMRO.1709.Drogedijk81Oudemol
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1709.Drogedijk81Oudemol-OV40
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-03-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 473 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Drogedijk 81 Oudemolen 473 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 473 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Drogedijk 81 Oudemolen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
WABO uitgebreide procedure kennisgeving beschikking, Schütz Benelux BV, Klundert detail
WABO reguliere procedure kennisgeving aanvraag, Overslagbedrijf Moerdijk (OBM), Moerdijk detail
WABO reguliere procedure kennisgeving aanvraag, Overslagbedrijf Moerdijk (OBM), Moerdijk detail
WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, N.V. Slibverwerking Noord-Brabant, Moerdijk detail
WABO KENNISGEVING verlengen beslistermijn reguliere procedure, OBM-MvO Holding BV, Moerdijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Drogedijk Oudemolen detail

Meer weten over adressen?