Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 06-07-2016 de status vastgesteld gekregen door Echt-Susteren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Echt-Susteren
Dossier
NL.IMRO.1711.BP20150050
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1711.BP20150050-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 83.989.938 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 10.854.316 12,92%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 32.856.491 39,12%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 5) 14.082.032 16,77%

- Bedrijf (art. 6) 363.557 0,43%
- Bedrijf - Grondstoffenwinning (art. 7) 1.532.739 1,82%

- Cultuur en ontspanning (art. 8) 6.114 0,01%

- Detailhandel (art. 9) 7.132 0,01%

- Horeca (art. 10) 19.329 0,02%

- Maatschappelijk (art. 11) 337.518 0,40%

- Natuur (art. 12) 17.310.667 20,61%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 44.923 0,05%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 774.548 0,92%

- Sport (art. 15) 575.253 0,68%

- Verkeer (art. 16) 3.165.373 3,77%
- Verkeer - Railverkeer (art. 17) 458.162 0,55%

- Water (art. 18) 715.203 0,85%

- Wonen (art. 19) 870.736 1,04%
- Wonen - Woonwagencentrum (art. 20) 15.852 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 1.347.130 1,60%
- Leiding - Ondergronds (art. 22) 828.482 0,99%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 841.323 1,00%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 86.715 0,10%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 57.798.907 68,82%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 26) 870.912 1,04%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevol ensemble (art. 27) 6.648.004 7,92%

- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 318.721 0,38%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 29) 1.467.911 1,75%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 33.2) 4.241.616 5,05%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 33.7) 12.335.870 14,69%
- milieuzone - roerdalslenk (art. 33.6) 12.580.231 14,98%
- milieuzone - spuitzone (art. 33.8) 37.102 0,04%
- milieuzone - stiltegebied (art. 33.9) 11.225.880 13,37%
- milieuzone - waterwingebied (art. 33.10) 195.191 0,23%

- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 33.1) 19.737.916 23,50%
- overige zone - hamsterbiotoop (art. 33.3) 2.066.601 2,46%
- overige zone - landschapselementen (art. 33.4) 1.367.926 1,63%
- overige zone - open gebied (art. 33.11) 3.180.920 3,79%
- overige zone - provinciale ontwikkelingszone groen (art. 33.12) 9.231.886 10,99%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3) 20.791.267 24,75%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 3) 1.536.520 1,83%

- veiligheidszone - leiding (art. 33.13) 436.272 0,52%

- vrijwaringszone - spoor (art. 33.14) 220.117 0,26%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 33.15) 502.380 0,60%
- vrijwaringszone - weg 0-25m (art. 33.16) 91.330 0,11%
- vrijwaringszone - weg 0-50m (art. 33.17) 1.250.087 1,49%
- vrijwaringszone - weg 25-50m (art. 33.16) 70.033 0,08%
- vrijwaringszone - weg 50-100m (art. 33.17) 860.493 1,02%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 7.9.3) 18.629 0,02%
- wetgevingzone - zoekgebied uitbreiding (art. 35.3) 945.041 1,13%