7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Stedelijk gebied heeft op 26-05-2016 de status vastgesteld gekregen door Echt-Susteren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Echt-Susteren
Dossier
NL.IMRO.1711.BP20150950
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.624.977 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 366.260 3,45%

- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 4) 46.210 0,43%

- Bedrijf (art. 5) 237.965 2,24%
- Bedrijf - Brandweerkazerne (art. 6) 5.022 0,05%
- Bedrijf - Perifere detailhandel (art. 7) 43.172 0,41%

- Bos (art. 8) 1.053 0,01%

- Centrum - Echt (art. 9) 50.135 0,47%
- Centrum - Susteren (art. 10) 42.216 0,40%

- Cultuur en ontspanning (art. 11) 8.046 0,08%

- Detailhandel (art. 12) 104.018 0,98%

- Dienstverlening (art. 13) 15.846 0,15%

- Gemengd (art. 14) 51.260 0,48%
- Gemengd - Leisurepark (art. 15) 53.326 0,50%

- Groen (art. 16) 451.174 4,25%
- Groen - Park (art. 17) 20.416 0,19%

- Horeca (art. 18) 61.715 0,58%

- Kantoor (art. 19) 27.520 0,26%

- Maatschappelijk (art. 20) 358.674 3,38%

- Recreatie (art. 21) 29.292 0,28%

- Sport (art. 22) 290.205 2,73%

- Verkeer (art. 23) 1.865.547 17,56%

- Water (art. 24) 28.587 0,27%

- Wonen (art. 25) 6.413.397 60,36%
- Wonen - Uit te werken 1 (art. 26) 29.032 0,27%
- Wonen - Uit te werken 2 (art. 27) 24.874 0,23%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 21.885 0,21%
- Leiding - Ondergronds (art. 29) 17.567 0,17%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 1.862.891 17,53%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 106.399 1,00%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 4.034.046 37,97%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 34) 515.357 4,85%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 35) 43.054 0,41%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevol ensemble (art. 36) 187.553 1,77%

- Waterstaat - Bergend rivierbed (art. 37) 127.769 1,20%
- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 7.369 0,07%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 39) 72.856 0,69%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 43.1) 592.397 5,58%

- milieuzone (art. 43.2) 34 0,00%
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 43.3) 66.091 0,62%
- milieuzone - geurzone (art. 43.4) 2.825 0,03%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 43.5) 3.690.280 34,73%
- milieuzone - roerdalslenk (art. 43.6) 4.357.450 41,01%
- milieuzone - waterwingebied (art. 43.7) 19.959 0,19%

- veiligheidszone (art. 43.9) 15.025 0,14%
- veiligheidszone - bedrijven zone 1 (art. 43.10) 872 0,01%
- veiligheidszone - bedrijven zone 2 (art. 43.10) 1.895 0,02%
- veiligheidszone - lpg (art. 43.11) 6.356 0,06%

- vrijwaringszone - spoor (art. 43.12) 49.526 0,47%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 43.13) 2.948 0,03%
- vrijwaringszone - weg 0-25m (art. 43.14) 24.965 0,23%
- vrijwaringszone - weg 0-50m (art. 43.15) 10.982 0,10%
- vrijwaringszone - weg 25-50m (art. 43.14) 52.694 0,50%
- vrijwaringszone - weg 50-100m (art. 43.15) 16.111 0,15%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied 1 (art. 15.4.2) 11.701 0,11%
- wetgevingzone - afwijkingsgebied 2 (art. 25.4.6) 751 0,01%
- wetgevingzone - afwijkingsgebied 3 (art. 25.4.7) 710 0,01%
- wetgevingzone - afwijkingsgebied 4 (art. 25.4.8) 239 0,00%
- wetgevingzone - afwijkingsgebied 5 (art. 20.6.1) 7.484 0,07%
- wetgevingzone - afwijkingsgebied 6 (art. 5.6.3) 7.953 0,07%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3.9.1) 77.560 0,73%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 10 (art. 25.9.2) 864 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 11 (art. 25.9.3) 2.333 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 12 (art. 25.9.4) 12.823 0,12%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 13 (art. 25.9.5) 2.086 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 14 (art. 25.9.6) 1.915 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 5.9) 688 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 45.2) 844 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 7 (art. 3.9.2) 1.768 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 8 (art. 18.9) 2.893 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 9 (art. 23.9) 750 0,01%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken 1, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 10.624.977 100%
Enkelbestemming 0,27%
Enkelbestemming 0,23%