Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 23-06-2011 de status vastgesteld gekregen door Sluis.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Sluis
Dossier
NL.IMRO.1714.001bpbui10
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1714.001bpbui10-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 284.555.056 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 157.765.173 55,44%
- Agrarisch - 1 (art. 4) 5.767.510 2,03%
- Agrarisch - 2 (art. 5) 606.264 0,21%
- Agrarisch - 3 (art. 6) 106.001 0,04%

- Agrarisch met waarden - Landschap en natuurwaarden (art. 7) 1.254.251 0,44%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 8) 51.287.980 18,02%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden - 1 (art. 9) 2.053.231 0,72%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden - 2 (art. 10) 3.050.447 1,07%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden - 3 (art. 11) 146.117 0,05%

- Bedrijf (art. 12) 343.119 0,12%

- Cultuur en ontspanning (art. 13) 52.683 0,02%

- Detailhandel (art. 14) 66.725 0,02%

- Groen (art. 15) 36.922 0,01%

- Horeca (art. 16) 47.819 0,02%

- Maatschappelijk (art. 17) 84.416 0,03%

- Natuur (art. 18) 26.830.235 9,43%
- Natuur - Beschermde Dijk (art. 19) 317.299 0,11%

- Waterstaatswerken (art. 40) 2.159.264 0,76%

- Recreatie (art. 20) 1.089.610 0,38%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 21) 47.040 0,02%

- Verkeer (art. 22) 7.179.478 2,52%
- Verkeer - Beschermde Dijk (art. 23) 6.504.444 2,29%

- Water (art. 24) 1.902.615 0,67%
- Water - Deltawater (art. 25) 12.110.352 4,26%

- Wonen (art. 26) 2.475.649 0,87%
- Wonen - 1 (art. 27) 826 0,00%
- Wonen - 2 (art. 28) 1.269.446 0,45%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 29) 226.673 0,08%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 30) 1.415.966 0,50%
- Leiding - Riool (art. 31) 133.218 0,05%
- Leiding - Water (art. 32) 420.578 0,15%

- Waarde - Archeologie (art. 33) 2.800.004 0,98%
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 34) 40.187.528 14,12%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 35) 12.312.711 4,33%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 36) 1.177.571 0,41%
- Waarde - Cultuurhistorie - 1 (art. 37) 1.245.063 0,44%
- Waarde - Cultuurhistorie - 2 (art. 38) 2.137.727 0,75%

- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 5.824.398 2,05%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 44) 604.728 0,21%

- veiligheidszone - lpg (art. 44) 44.337 0,02%

- wro-zone - ontheffingsgebied - 1.1 (art. 3) 20.605.231 7,24%
- wro-zone - ontheffingsgebied - 1.2 (art. 4) 2.439.004 0,86%
- wro-zone - ontheffingsgebied - 1.3 (art. 8) 1.714.447 0,60%
- wro-zone - ontheffingsgebied - 1.4 (art. 9) 225.189 0,08%
- wro-zone - ontheffingsgebied - 2 (art. 45) 3.022.810 1,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 46) 10.045.321 3,53%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 46) 156.948.245 55,16%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 4) 9.885 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 26) 8.443 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 12) 3.170 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 46) 1.148.241 0,40%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 3) 10.000 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 8) 6.603 0,00%