7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan buitengebied 2e herziening heeft op 28-05-2015 de status vastgesteld gekregen door Sluis.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Sluis
Dossier
NL.IMRO.1714.2eherzbpbui14
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1714.2eherzbpbui14-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 283.790.910 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 302.513 0,11%
- Agrarisch - 1 (art. 4) 81.277 0,03%

- Agrarisch met waarden - Landschap en natuurwaarden (art. 7) 1.783 0,00%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 8) 140.101 0,05%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 1 (art. 9) 1.500 0,00%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 2 (art. 10) 19.161 0,01%

- Bedrijf (art. 12) 27.236 0,01%

- Detailhandel (art. 14) 5.196 0,00%

- Horeca (art. 16) 11.700 0,00%

- Maatschappelijk (art. 17) 31.690 0,01%

- Natuur (art. 18) 147.304 0,05%

- Waterstaatswerken (art. 40) 11.333 0,00%

- Recreatie (art. 20) 533 0,00%

- Verkeer (art. 22) 1.090.480 0,38%
- Verkeer - Beschermde dijk (art. 23) 10.447 0,00%

- Wonen (art. 26) 187.393 0,07%
- Wonen - 2 (art. 28) 114.205 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 31) 123 0,00%
- Leiding - Water (art. 32) 1.324 0,00%

- Waarde - Archeologie (art. 33) 15.652 0,01%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 34) 38.072 0,01%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 35) 60.359 0,02%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 36) 14.198 0,01%
- Waarde - Cultuurhistorie - 1 (art. 37) 4.503 0,00%
- Waarde - Cultuurhistorie - 2 (art. 38) 3.252 0,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 9.324 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - lpg (art. 44) 37.980 0,01%

- wetgevingzone - ontheffingsgebied 1.1 (art. 3.3.6) 933.907 0,33%
- wetgevingzone - ontheffingsgebied 1.3 (art. 8.3.3) 11.836 0,00%
- wetgevingzone - ontheffingsgebied 2 (art. 45.3) 1.883 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 46.3) 32.898 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 12 (art. 26.6.1) 1.650 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 26.6) 8.895 0,00%