Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 13-03-2014 de status vastgesteld gekregen door Drimmelen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Drimmelen
Dossier
NL.IMRO.1719.0bp12buitengebied
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1719.0bp12buitengebied-vg01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 69.404.636 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - 1 (art. 3) 38.158.717 54,98%
- Agrarisch - 2 (art. 4) 8.121.780 11,70%
- Agrarisch - 3 (art. 5) 2.410.365 3,47%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 6) 9.316.511 13,42%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschap (art. 7) 1.778.859 2,56%

- Bedrijf (art. 8) 97.241 0,14%
- Bedrijf - Agrarisch verwant en technisch hulpbedrijf (art. 9) 80.245 0,12%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 10) 11.585 0,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 11) 8.025 0,01%

- Bos (art. 12) 78.329 0,11%

- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 13) 24.501 0,04%

- Horeca (art. 14) 2.362 0,00%

- Maatschappelijk (art. 15) 12.237 0,02%

- Natuur (art. 16) 3.816.382 5,50%

- Recreatie (art. 17) 39.158 0,06%

- Sport (art. 18) 14.240 0,02%

- Verkeer (art. 19) 3.250.567 4,68%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 250.760 0,36%

- Water (art. 21) 1.283.286 1,85%

- Wonen (art. 22) 644.134 0,93%
- Wonen - 2 (art. 23) 5.353 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 24) 194.080 0,28%
- Leiding - Gas (art. 25) 69.478 0,10%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 26) 1.340.960 1,93%
- Leiding - Riool (art. 27) 72.809 0,10%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 17.168.758 24,74%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 26.081.019 37,58%
- Waarde - Attentiegebied ehs (art. 30) 7.340.593 10,58%

- Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied (art. 31) 732.509 1,06%
- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 1.725.708 2,49%
- Waterstaat - Winterbed (art. 33) 789 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 36.2) 1.489.474 2,15%

- veiligheidszone - inrichting (art. 36.3) 5.428 0,01%
- veiligheidszone - leiding (art. 36.4) 833.331 1,20%
- veiligheidszone - propaan (art. 36.5) 27.086 0,04%

- vrijwaringszone - dijk (art. 36.6) 422.597 0,61%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 36.7) 323.659 0,47%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 36.7) 343.532 0,49%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 36.7) 31.389 0,05%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 4 (art. 36.7) 31.389 0,05%
- vrijwaringszone - weg (art. 36.8) 946.213 1,36%

- wetgevingzone - omgevingsvergunning cultuurhistorisch dijklichaam (art. 36.1) 616.580 0,89%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning cultuurhistorisch vlak (art. 36.1) 5.686.406 8,19%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning groenblauwe mantel (art. 36.1) 9.527.894 13,73%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning onverharde weg (art. 36.9) 149.902 0,22%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning schootsvelden (art. 36.1) 5.243.696 7,56%
- wetgevingzone - permanente tov (art. 36.1) 5.922 0,01%
- wetgevingzone - voorziening buiten bouwvlak (art. 36.1) 12.109 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied bomenteelt (art. 36.1) 1.491.490 2,15%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel watersysteem (art. 36.1) 2.292.324 3,30%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied gemengde plattelandseconomie (art. 36.1) 9.057.237 13,05%