6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kern Terheijden heeft op 23-04-2015 de status vastgesteld gekregen door Drimmelen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Drimmelen
Dossier
NL.IMRO.1719.2bp14terheijden
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1719.2bp14terheijden-vg01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.552.180 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 17.830 1,15%

- Bedrijf (art. 4) 19.294 1,24%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 981 0,06%

- Bedrijventerrein (art. 6) 80.630 5,19%

- Centrum (art. 7) 24.995 1,61%

- Detailhandel (art. 8) 6.652 0,43%

- Groen (art. 9) 219.121 14,12%

- Horeca (art. 10) 4.592 0,30%

- Maatschappelijk (art. 11) 97.297 6,27%

- Recreatie (art. 13) 8.296 0,53%

- Sport (art. 14) 63.861 4,11%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 282.214 18,18%

- Water (art. 16) 102.252 6,59%

- Wonen (art. 17) 624.162 40,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 18) 1.123.948 72,41%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 19) 404.713 26,07%

- Waterstaat - Waterkering (art. 20) 91.865 5,92%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - attentiegebied ehs (art. 24.1) 77.451 4,99%
- milieuzone - behoud en herstel watersystemen (art. 24.2) 52.171 3,36%
- milieuzone - ehs (art. 24.3) 57.088 3,68%

- veiligheidszone - lpg (art. 24.4) 8.254 0,53%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 24.5) 141.474 9,11%