Bestemmingsplan Bestemmingsplan Kern Drimmelen

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Kern Drimmelen heeft op 20-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Drimmelen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1719.4bp12kernDrimmelen
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1719.4bp12kernDrimmelen-vg01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 530.587 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 18.983 3,58%
- Agrarisch (art. 3) 18.983 3,58%
Bedrijf 11.777 2,22%
- Bedrijf (art. 4) 11.737 2,21%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 40 0,01%
Bedrijventerrein 28.342 5,34%
- Bedrijventerrein (art. 6) 28.342 5,34%
Groen 34.993 6,60%
- Groen (art. 7) 34.993 6,60%
Horeca 5.988 1,13%
- Horeca (art. 8) 5.988 1,13%
Maatschappelijk 7.491 1,41%
- Maatschappelijk (art. 9) 7.491 1,41%
Overig 58.348 11,00%
- Overig - Havengebied (art. 10) 58.348 11,00%
Recreatie 12.413 2,34%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 11) 326 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 12) 12.087 2,28%
Tuin 2.629 0,50%
- Tuin (art. 13) 2.629 0,50%
Verkeer 82.637 15,57%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 82.637 15,57%
Water 151.489 28,55%
- Water (art. 15) 151.489 28,55%
Wonen 115.498 21,77%
- Wonen (art. 16) 115.498 21,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.267 0,24%
- Leiding - Riool (art. 17) 1.267 0,24 %
Waarde 292.197 55,07%
- Waarde - Archeologie (art. 18) 197.561 37,23 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 19) 69.462 13,09 %
- Waarde - Ecologie (art. 20) 25.174 4,74 %
Waterstaat 384.938 72,55%
- Waterstaat - Waterhuishoudkundige en Waterstaatkundige functie (art. 21) 303.461 57,19 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 22) 81.478 15,36 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 50.443 9,51%
- milieuzone - zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen (art. 26.2) 36.840 6,94 %
- milieuzone - zoekgebied voor ecologische verbindingszone (art. 26.1) 13.603 2,56 %
Vrijwaringszone 51 0,01%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 26.3) 51 0,01 %
Wro-zone 525 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 7) 525 0,10 %