6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Kern Lage Zwaluwe heeft op 21-03-2013 de status vastgesteld gekregen door Drimmelen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Drimmelen
Dossier
NL.IMRO.1719.5bp12kernlzwaluwe
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1719.5bp12kernlzwaluwe-vg01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.247.036 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 40.835 3,27%

- Bedrijf (art. 4) 21.355 1,71%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 1.424 0,11%

- Bedrijventerrein (art. 6) 85.393 6,85%

- Detailhandel (art. 7) 5.343 0,43%

- Groen (art. 8) 79.282 6,36%

- Horeca (art. 9) 7.104 0,57%

- Kantoor (art. 10) 941 0,08%

- Maatschappelijk (art. 11) 36.584 2,93%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 12) 9.205 0,74%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 8.386 0,67%

- Sport (art. 14) 43.287 3,47%

- Tuin (art. 15) 667 0,05%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 270.397 21,68%

- Water (art. 17) 91.207 7,31%

- Wonen (art. 18) 545.629 43,75%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 19) 1.628 0,13%
- Leiding - Water (art. 20) 4.029 0,32%

- Waarde - Archeologie (art. 21) 392.110 31,44%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 275.858 22,12%

- Waterstaat - Waterkering (art. 23) 253.808 20,35%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 27.1) 259.754 20,83%

- milieuzone - zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 27.3) 25.676 2,06%
- milieuzone - zoekgebied watersystemen (art. 27.2) 25.676 2,06%