Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 07-05-2013 de status voorontwerp gekregen door Ferwerderadiel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Ferwerderadiel
Dossier
NL.IMRO.1722.1211606
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1722.1211606-0001
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 75.906.247 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 70.305.616 92,62%
- Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf (art. 4) 7.667 0,01%

- Bedrijf - 1 (art. 5) 4.634 0,01%
- Bedrijf - 2 (art. 6) 83.273 0,11%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 7) 33.830 0,04%
- Bedrijf - Delfstof-/energiewinning (art. 8) 41.156 0,05%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 761 0,00%

- Bos (art. 10) 129.598 0,17%

- Groen (art. 11) 130.889 0,17%
- Groen - Afschermende beplanting (art. 12) 25.739 0,03%

- Maatschappelijk (art. 13) 19.696 0,03%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 14) 7.896 0,01%

- Natuur (art. 16) 830.378 1,09%

- Molen (art. 15) 5.091 0,01%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 17) 126.462 0,17%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 18) 2.871 0,00%

- Sport - Manege (art. 19) 11.023 0,01%
- Sport - Sportvelden (art. 20) 5.873 0,01%

- Tuin (art. 21) 66.720 0,09%

- Verkeer (art. 22) 1.893.895 2,50%
- Verkeer - Fiets-en voetpaden (art. 23) 88.848 0,12%
- Verkeer - Openbaar erf (art. 24) 36.768 0,05%

- Water (art. 25) 950.769 1,25%
- Water - Waterkering (art. 26) 306.811 0,40%
- Water - Waterstaat (art. 27) 2.477 0,00%

- Wonen - 3 (art. 28) 72.120 0,10%
- Wonen - 4 (art. 29) 465.006 0,61%
- Wonen - Landgoed (art. 30) 2.618 0,00%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 31) 247.651 0,33%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 32) 231.544 0,31%
- Leiding - Riool (art. 33) 186.737 0,25%

- Waarde - Archeologie (art. 35) 3.582.145 4,72%
- Waarde - Archeologisch monument (art. 36) 402.028 0,53%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 37) 736.430 0,97%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle dorpskern (art. 38) 74.178 0,10%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle lijnen (art. 39) 464.144 0,61%
- Waarde - Kreekloop (art. 40) 86.819 0,11%
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 41) 1.795.638 2,37%
- Waarde - Relief kwelderwal (art. 42) 1.323.086 1,74%
- Waarde - Relief terpen en kruinige percelen (art. 43) 2.680.171 3,53%
- Waarde - Rijksmonument (art. 44) 11.416 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: windturbine (art. 47.8) 91.812 0,12%

- veiligheidszone - bevi (art. 47.1) 74.287 0,10%
- veiligheidszone - lpg (art. 47.2) 3.385 0,00%

- vrijwaringszone - dijk (art. 47.3) 576.416 0,76%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 47.4) 820.214 1,08%
- vrijwaringszone - recht van afpaling (art. 47.5) 7.835.735 10,32%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 47.6) 198.232 0,26%
- vrijwaringszone - weg (art. 47.7) 554.819 0,73%

- wro-zone - wijzigingsgebied bedrijf (art. 3) 11.746 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied wonen (art. 3) 19.288 0,03%