Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 13-02-2014 de status vastgesteld gekregen door Noardeast Fryslân.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Noardeast Fryslân
Dossier
NL.IMRO.1722.1211606
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1722.1211606-0003
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 75.856.209 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 70.155.252 92,48%
- Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf (art. 4) 7.667 0,01%

- Bedrijf - 1 (art. 5) 4.634 0,01%
- Bedrijf - 2 (art. 6) 84.572 0,11%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 7) 35.877 0,05%
- Bedrijf - Delfstof-/energiewinning (art. 8) 41.004 0,05%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 5.178 0,01%

- Bos (art. 10) 129.598 0,17%

- Groen (art. 11) 128.287 0,17%
- Groen - Afschermende beplanting (art. 12) 25.739 0,03%

- Maatschappelijk (art. 13) 19.696 0,03%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 14) 7.896 0,01%

- Natuur (art. 16) 798.782 1,05%

- Molen (art. 15) 5.091 0,01%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 17) 126.462 0,17%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 18) 7.155 0,01%

- Sport - Manege (art. 19) 11.047 0,01%
- Sport - Sportvelden (art. 20) 5.873 0,01%

- Tuin (art. 21) 68.374 0,09%

- Verkeer (art. 22) 1.896.851 2,50%
- Verkeer - Fiets-en voetpaden (art. 23) 88.848 0,12%
- Verkeer - Openbaar erf (art. 24) 36.768 0,05%

- Water (art. 25) 1.067.844 1,41%
- Water - Waterkering (art. 26) 320.315 0,42%
- Water - Waterstaat (art. 27) 2.477 0,00%

- Wonen - 3 (art. 28) 72.120 0,10%
- Wonen - 4 (art. 29) 467.979 0,62%
- Wonen - Landgoed (art. 30) 2.618 0,00%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 31) 232.206 0,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 32) 231.749 0,31%
- Leiding - Riool (art. 33) 185.317 0,24%

- Waarde - Archeologie (art. 35) 4.276.133 5,64%
- Waarde - Archeologisch monument (art. 36) 386.313 0,51%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 37) 736.430 0,97%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle dorpskern (art. 38) 74.178 0,10%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle lijnen (art. 39) 464.164 0,61%
- Waarde - Kreekloop (art. 40) 86.819 0,11%
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 41) 1.795.638 2,37%
- Waarde - Relief kwelderwal (art. 42) 1.323.086 1,74%
- Waarde - Relief terpen en kruinige percelen (art. 43) 2.669.239 3,52%
- Waarde - Rijksmonument (art. 44) 12.910 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - windturbine (art. 47.9) 103.819 0,14%

- veiligheidszone - bevi (art. 47.1) 74.287 0,10%
- veiligheidszone - lpg (art. 47.2) 3.385 0,00%

- vrijwaringszone - dijk (art. 47.3) 576.603 0,76%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 47.4) 820.214 1,08%
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 47.5) 75.856.209 100,00%
- vrijwaringszone - recht van afpaling (art. 47.6) 7.835.735 10,33%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 47.7) 198.219 0,26%
- vrijwaringszone - weg (art. 47.8) 554.813 0,73%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied bedrijf (art. 3) 1.299 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied wonen (art. 3) 1.593 0,00%