Strijbeekseweg 42a te Strijbeek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Alphen-Chaam
DossierNL.IMRO.1723.BPstrijbeweg42a
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1723.BPstrijbeweg42a-VS01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-09-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 06-10-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.220 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.444 20,00%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden 1 (art. 3) 1.444 20,00%
Bedrijf 3.111 43,09%
- Bedrijf (art. 4) 3.111 43,09%
Groen 1.031 14,28%
- Groen - Landschapselement (art. 5) 1.031 14,28%
Wonen 1.634 22,63%
- Wonen (art. 6) 1.634 22,63%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.139 29,62%
Waarde - Archeologie 2 (art. 7) 2.139 29,62%
Waterstaat 7.220 100,00%
Waterstaat - Natte natuurparel bufferzone (art. 8) 7.220 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 7.220 100,00%
overige zone - bebouwingsconcentratie 1 (art. 1) 7.220 100,00%
Reconstructiewetzone 7.220 100,00%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 1) 7.220 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Correctieve herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010 detail kaart
Strijbeekseweg 44a annex, Strijbeek detail kaart
Buitengebied Alphen-Chaam 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving Natuurbeschermingswet, A.A.P. Bastiaansen Alphen-Chaam (C2150362) detail
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Alphen-Chaam detail
Instructie voor de Griffier detail
Verordening werkgeverscommissie griffie Alphen-Chaam detail
Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Alphen-Chaam (juni 2019) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Strijbeekseweg Strijbeek detail

Meer weten over adressen?