6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Herziening Buitengebied Bergeijk 2014 heeft op 01-07-2014 de status vastgesteld gekregen door Bergeijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergeijk
Dossier
NL.IMRO.1724.BPUHBD0028
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1724.BPUHBD0028-VAST
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 88.866.621 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 85.687 0,10%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 13.945 0,02%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 1 (art. 5) 76.029 0,09%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 2 (art. 6) 44.039 0,05%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden 1 (art. 7) 152.957 0,17%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden 2 (art. 8) 32.541 0,04%

- Bedrijf (art. 9) 17.746 0,02%

- Bos (art. 10) 42.770 0,05%

- Maatschappelijk (art. 13) 2.060 0,00%

- Natuur (art. 14) 104.023 0,12%

- Sport (art. 16) 18.042 0,02%

- Verkeer (art. 17) 5.569 0,01%

- Water (art. 18) 25.699 0,03%

- Wonen (art. 19) 43.425 0,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 20) 2.587 0,00%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 989.067 1,11%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 1.339.803 1,51%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 663.641 0,75%
- Waarde - Archeologie 4.1 (art. 26) 20.063.836 22,58%
- Waarde - Archeologie 4.2 (art. 27) 8.973.972 10,10%
- Waarde - Archeologie 5.1 (art. 28) 17.755.770 19,98%
- Waarde - Archeologie 5.2 (art. 29) 2.619.315 2,95%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 30) 36.206.847 40,74%

- Waterstaat - Attentiegebied EHS (art. 31) 213.979 0,24%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 4/5/6/7/8/38) 132.674 0,15%
- overige zone - kleinschalig kampeerterrein (art. 3/5/6/7/19) 125.577 0,14%
- overige zone - zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 38.5) 81.556 0,09%
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen (art. 3/4/5/6/7/8/36/38) 14.303 0,02%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3/5/6/7) 63.727.466 71,71%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 3/4/5/9/12/15/16/19/37) 1.421 0,00%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 3/5/6/7) 25.809.491 29,04%

- veiligheidszone - leiding (art. 36.4) 1.538 0,00%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 36.6) 10.596 0,01%