6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2011 heeft op 07-07-2011 de status vastgesteld gekregen door Bergeijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergeijk
Dossier
NL.IMRO.1724.BPUbui0001
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1724.BPUbui0001-VAST
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 90.054.550 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 13.393.278 14,87%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 83.125 0,09%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 1 (art. 5) 11.566.846 12,84%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 2 (art. 6) 7.028.915 7,81%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden 1 (art. 7) 19.807.327 21,99%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden 2 (art. 8) 4.338.190 4,82%

- Bedrijf (art. 9) 189.514 0,21%

- Bos (art. 10) 26.233.591 29,13%
- Bos - Woonbos (art. 11) 140.169 0,16%

- Horeca (art. 12) 15.877 0,02%

- Natuur (art. 13) 2.431.330 2,70%

- Recreatie (art. 14) 394.432 0,44%

- Sport (art. 15) 180.389 0,20%

- Verkeer (art. 16) 2.705.741 3,00%

- Water (art. 17) 688.039 0,76%

- Wonen (art. 18) 856.076 0,95%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 19) 473.851 0,53%

- Waarde - Archeologische Monumenten (art. 20) 2.288.697 2,54%
- Waarde - Archeologische Verwachtingswaarde (art. 21) 47.609.528 52,87%

- Waterstaat - Attentiegebied EHS (art. 22) 23.779.205 26,41%
- Waterstaat - Regionaal Waterbergingsgebied (art. 23) 1.599.492 1,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 27) 3.553.251 3,95%
- milieuzone - waterwingebied (art. 27) 95.576 0,11%

- other: groenblauwe mantel (art. 1) 33.675.748 37,39%
- other: zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 1) 650.376 0,72%
- other: zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen (art. 1) 2.711.130 3,01%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 1) 141.745.645 157,40%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 1) 499.793 0,55%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 1) 29.031.822 32,24%

- veiligheidszone - leiding (art. 27) 135.145 0,15%
- veiligheidszone - lpg (art. 27) 229.522 0,25%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 27) 579.420 0,64%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 27) 8.313.594 9,23%