6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Hoek ongenummerd heeft op 28-09-2017 de status vastgesteld gekregen door Bergeijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergeijk
Dossier
NL.IMRO.1724.BPUhoe0037
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1724.BPUhoe0037-VAST
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 34.260 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden 1 (art. 3) 19.279 56,27%

- Natuur (art. 4) 11.684 34,10%

- Tuin (art. 5) 638 1,86%

- Wonen (art. 6) 2.658 7,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 7) 1.120 3,27%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 9.808 28,63%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 9) 23.332 68,10%

- Waterstaat - Regionaal Waterbergingsgebied (art. 10) 2.259 6,59%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 1) 3.297 9,62%
- overige zone - in Verordening ruimte te verwijderen ecologische hoofdstructuur (art. 14.1) 3.297 9,62%
- overige zone - reserveringsgebied waterberging (art. 14) 21.328 62,25%
- overige zone - vanwege natuurcompensatie te realiseren natuur, beheertype kruiden- en faunarijk grasland [N12.02] (art. 4) 9.475 27,66%
- overige zone - vanwege natuurcompensatie te realiseren natuur, beheertype moeras [N05.01] (art. 4) 2.208 6,45%
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen (art. 4) 6.220 18,16%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hoek