6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Lommelsedijk 9 heeft op 26-09-2013 de status vastgesteld gekregen door Bergeijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergeijk
Dossier
NL.IMRO.1724.BPUlom0022
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1724.BPUlom0022-VAST
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.675 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 9.385 24,27%

- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 4) 29.290 75,73%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 5) 27.616 71,40%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: ecologische hoofdstructuur (art. 4) 2.009 5,20%
- other: zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 4) 830 2,14%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 9.1) 38.675 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Lommelsedijk