7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Diepveldenweg heeft op 07-08-2019 de status ontwerp gekregen door Bergeijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergeijk
Dossier
NL.IMRO.1724.BPUmid0058
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1724.BPUmid0058-ONTW
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 131.338 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden (art. 3) 7.250 5,52%

- Natuur (art. 4) 60.862 46,34%

- Verkeer (art. 5) 63.225 48,14%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 6) 354 0,27%
- Leiding - Water (art. 7) 1.082 0,82%

- Waarde - Archeologie 4.1 (art. 8) 22.398 17,05%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 9) 13.974 10,64%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - in Verordening ruimte te verwijderen Structuur - Gemengd landelijk gebied (art. 12.1) 34.888 26,56%
- overige zone - in Verordening ruimte te verwijderen Structuur - Groenblauwe mantel (art. 12.3) 13.974 10,64%
- overige zone - in Verordening ruimte te verwijderen Structuur - Natuur Netwerk Brabant (art. 12.2) 6.998 5,33%
- overige zone - in Verordening ruimte toe te voegen Structuur - Gemengd landelijk gebied (art. 12.4) 6.998 5,33%
- overige zone - in Verordening ruimte toe te voegen Structuur - Natuur Netwerk Brabant (art. 12.5) 48.863 37,20%
- overige zone - vanwege natuurcompensatie te realiseren natuur, beheertype hoog- en laagveenbos (art. 12.6) 12.000 9,14%
- overige zone - vanwege natuurcompensatie te realiseren natuur, beheertype kruiden- en faunarijk grasland (art. 12.8) 5.644 4,30%
- overige zone - vanwege natuurcompensatie te realiseren natuur, beheertype poel en klein historisch water (art. 12.9) 718 0,55%
- overige zone - vanwege natuurcompensatie te realiseren natuur, beheertype vochtig bos met productie (art. 12.7) 37.154 28,29%
- overige zone - vanwege natuurcompensatie te realiseren natuur, beheertype vochtig hooiland (art. 12.10) 5.346 4,07%