6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Diepveldenweg heeft op 20-02-2020 de status vastgesteld gekregen door Bergeijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergeijk
Dossier
NL.IMRO.1724.BPUmid0058
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1724.BPUmid0058-VAST
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 156.395 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden (art. 3) 7.250 4,64%

- Natuur (art. 4) 85.919 54,94%

- Verkeer (art. 5) 63.225 40,43%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 6) 354 0,23%
- Leiding - Water (art. 7) 1.082 0,69%

- Waarde - Archeologie 4.1 (art. 8) 22.398 14,32%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 9) 13.974 8,94%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - vanwege natuurcompensatie te realiseren natuur, beheertype hoog- en laagveenbos (art. 12.1) 37.057 23,69%