6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Waterberging de Run Bergeijk heeft op 23-07-2020 de status ontwerp gekregen door Bergeijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergeijk
Dossier
NL.IMRO.1724.BPUrun0075
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1724.BPUrun0075-ONTW
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 111.540 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden 2 (art. 3) 6.264 5,62%

- Bos (art. 4) 11.807 10,59%

- Natuur (art. 5) 93.468 83,80%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 6) 1.140 1,02%

- Waarde - Archeologie 5.1 (art. 7) 95.255 85,40%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 8) 10.754 9,64%

- Waterstaat - Gestuurd waterbergingsgebied (art. 9) 89.679 80,40%
- Waterstaat - Waterkering (art. 10) 17.878 16,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - attentiegebied Natuur Netwerk Brabant (art. 14.2) 105.456 94,55%
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 14.1) 64.808 58,10%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 14.3) 111.540 100,00%
- overige zone - Natuur Netwerk Brabant (art. 14.4) 111.540 100,00%