7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan 2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017 heeft op 08-12-2016 de status ontwerp gekregen door Bergeijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergeijk
Dossier
NL.IMRO.1724.BPUthb0041
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1724.BPUthb0041-ONTW
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 87.878.240 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 719.641 0,82%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 66.360 0,08%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 1 (art. 5) 624.243 0,71%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 2 (art. 6) 365.590 0,42%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden 1 (art. 7) 828.580 0,94%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden 2 (art. 8) 69.281 0,08%

- Bedrijf (art. 9) 35.000 0,04%

- Bos (art. 10) 112.769 0,13%

- Natuur (art. 14) 8.295 0,01%

- Recreatie (art. 15) 2.240 0,00%

- Water (art. 18) 202 0,00%

- Wonen (art. 19) 46.806 0,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 20) 13.340 0,02%

- Waarde - Archeologische Monumenten (art. 21) 980 0,00%
- Waarde - Archeologische Verwachtingswaarde (art. 22) 1.059.106 1,21%

- Waterstaat - Attentiegebied EHS (art. 31) 707.403 0,80%
- Waterstaat - Regionaal Waterbergingsgebied (art. 32) 14.361 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 2) 61.673.532 70,18%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 2) 1.483.490 1,69%
- overige zone - zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 2) 18.294 0,02%
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen (art. 2) 19.116 0,02%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen (art. 2) 61.902.342 70,44%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied vervallen (art. 2) 484.187 0,55%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen (art. 2) 25.419.486 28,93%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 36.5) 34.714 0,04%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 36.6) 5.806 0,01%