6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan 2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017 heeft op 22-01-2020 de status vastgesteld gekregen door Bergeijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergeijk
Dossier
NL.IMRO.1724.BPUthb0041
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1724.BPUthb0041-VAS4
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 87.836.743 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 678.602 0,77%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 35.278 0,04%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 1 (art. 5) 582.531 0,66%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 2 (art. 6) 369.250 0,42%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden 1 (art. 7) 823.758 0,94%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden 2 (art. 8) 69.281 0,08%

- Bedrijf (art. 9) 12.845 0,01%

- Bos (art. 10) 112.765 0,13%

- Recreatie (art. 15) 2.240 0,00%

- Water (art. 18) 202 0,00%

- Wonen (art. 19) 46.907 0,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 20) 12.141 0,01%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 988.082 1,12%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 1.332.997 1,52%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 642.544 0,73%
- Waarde - Archeologie 4.1 (art. 26) 19.741.517 22,48%
- Waarde - Archeologie 4.2 (art. 27) 8.867.285 10,10%
- Waarde - Archeologie 5.1 (art. 28) 16.763.268 19,08%
- Waarde - Archeologie 5.2 (art. 29) 2.385.291 2,72%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 30) 35.777.974 40,73%

- Waterstaat - Attentiegebied EHS (art. 31) 715.241 0,81%
- Waterstaat - Regionaal Waterbergingsgebied (art. 32) 14.361 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 2) 61.691.925 70,23%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 2) 34.344.848 39,10%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 2) 30.852.976 35,13%
- overige zone - kleinschalig kampeerterrein (art. 2) 91.677 0,10%
- overige zone - zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 2) 16.227 0,02%
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen (art. 2) 19.116 0,02%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen (art. 2) 61.902.342 70,47%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied vervallen (art. 2) 484.187 0,55%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen (art. 2) 25.407.194 28,93%

- veiligheidszone - lpg (art. 36.3) 8.251 0,01%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 36.5) 34.755 0,04%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 36.6) 5.806 0,01%