Bestemmingsplan Bestemmingsplan Recreatiebedrijf De Pan 2 Hapert

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Recreatiebedrijf De Pan 2 Hapert heeft op 29-09-2016 de status vastgesteld gekregen door Bladel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bladel
Dossier
NL.IMRO.1728.BPA5024Depan2
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1728.BPA5024Depan2-VSG2
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 59.978 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 10.082 16,81%

- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 4) 9.204 15,35%

- Recreatie (art. 5) 40.691 67,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 6) 292 0,49%

- Waarde - Archeologie 4 (art. 7) 10.082 16,81%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 11.1) 25.369 42,30%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 11.4) 45.553 75,95%
- overige zone - geluidzone motorcrossterrein (art. 11.5) 12.625 21,05%
- overige zone - invloedssfeer kernen (art. 11.2) 24.702 41,19%
- overige zone - terreinen met esdek (art. 11.3) 59.667 99,48%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
De Pan