Bestemmingsplan Kom Casteren 2019

Bestemmingsplan Kom Casteren 2019 heeft op 20-06-2019 de status vastgesteld gekregen door Bladel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bladel
Dossier
NL.IMRO.1728.BPC2006KomCast2019
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1728.BPC2006KomCast2019-VAST
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 380.151 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 4.906 1,29%

- Bedrijf (art. 4) 10.354 2,72%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 641 0,17%

- Detailhandel (art. 6) 197 0,05%

- Groen (art. 7) 12.542 3,30%

- Horeca (art. 8) 2.219 0,58%

- Maatschappelijk (art. 9) 10.706 2,82%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 10) 2.647 0,70%

- Recreatie (art. 11) 968 0,25%

- Tuin (art. 12) 21.920 5,77%

- Verkeer (art. 13) 51.562 13,56%

- Water (art. 14) 798 0,21%

- Wonen (art. 15) 241.020 63,40%

- Woongebied (art. 16) 19.671 5,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 17) 1.207 0,32%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 18) 188.762 49,65%
- Waarde - Archeologie 4.1 (art. 19) 123.562 32,50%
- Waarde - Archeologie 4.2 (art. 20) 11.203 2,95%
- Waarde - Archeologie 5.1 (art. 21) 20.110 5,29%
- Waarde - Archeologie 5.2 (art. 22) 4.882 1,28%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 23) 31.632 8,32%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 24) 565 0,15%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 29.1) 2.282 0,60%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 29.2) 1.339 0,35%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 29.3) 948 0,25%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 29.4) 2.159 0,57%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 29.5) 1.640 0,43%