Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014 heeft op 24-03-2016 de status vastgesteld gekregen door Bladel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1728.BPG0013Buitengeb
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1728.BPG0013Buitengeb-VSG2
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 66.734.717 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 22.524.641 33,75%
- Agrarisch (art. 3) 19.583.968 29,35%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 1 (art. 4) 2.068.286 3,10%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 2 (art. 5) 872.387 1,31%
Agrarisch met waarden 15.951.598 23,90%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 6) 15.951.598 23,90%
Bedrijf 361.839 0,54%
- Bedrijf (art. 7) 361.839 0,54%
Bos 13.918.316 20,86%
- Bos (art. 8) 13.854.573 20,76%
- Bos - Moerasbos (art. 9) 63.743 0,10%
Cultuur en ontspanning 14.483 0,02%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 14.483 0,02%
Detailhandel 8.257 0,01%
- Detailhandel (art. 11) 8.257 0,01%
Groen 21.294 0,03%
- Groen (art. 12) 21.294 0,03%
Horeca 13.652 0,02%
- Horeca (art. 13) 13.652 0,02%
Maatschappelijk 78.361 0,12%
- Maatschappelijk (art. 14) 78.361 0,12%
Natuur 8.581.716 12,86%
- Natuur (art. 15) 8.581.716 12,86%
Recreatie 1.078.119 1,62%
- Recreatie (art. 16) 168.945 0,25%
- Recreatie - A (art. 17) 266.223 0,40%
- Recreatie - B (art. 18) 64.348 0,10%
- Recreatie - C (art. 19) 73.226 0,11%
- Recreatie - D (art. 20) 479.855 0,72%
- Recreatie - E (art. 21) 25.521 0,04%
Sport 417.927 0,63%
- Sport (art. 22) 417.927 0,63%
Verkeer 2.392.500 3,59%
- Verkeer (art. 23) 2.108.849 3,16%
- Verkeer - Fietspad (art. 24) 32.644 0,05%
- Verkeer - Zandpad (art. 25) 251.007 0,38%
Water 707.335 1,06%
- Water (art. 26) 707.335 1,06%
Wonen 664.677 1,00%
- Wonen (art. 27) 661.019 0,99%
- Wonen - Woonwagencentrum (art. 28) 3.658 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 449.915 0,67%
- Leiding - Gas (art. 29) 83.254 0,12 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 30) 53.138 0,08 %
- Leiding - Riool (art. 31) 139.989 0,21 %
- Leiding - Water (art. 32) 173.534 0,26 %
Waarde 96.275.078 144,27%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 3.095.893 4,64 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 609.047 0,91 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 35) 25.101.710 37,61 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 36) 13.925.956 20,87 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 37) 23.138.590 34,67 %
- Waarde - Ecologische Hoofdstructuur (art. 38) 26.401.932 39,56 %
- Waarde - Natura 2000 (art. 39) 4.001.948 6,00 %
Waterstaat 2.141.318 3,21%
- Waterstaat - Regionaal Waterbergingsgebied (art. 40) 2.141.318 3,21 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Overige zone 98.670.601 147,85%
- overige zone - 25 jaarszone zeer kwetsbaar (art. 44) 877.771 1,32 %
- overige zone - aardkundig waardevol gebied (art. 44) 5.156.532 7,73 %
- overige zone - archeologisch monument (art. 44) 256.210 0,38 %
- overige zone - attentiegebied ehs (art. 44) 25.667.724 38,46 %
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 44) 1.421.910 2,13 %
- overige zone - beheergebied ehs (art. 44) 1.233.560 1,85 %
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 44) 10.044.568 15,05 %
- overige zone - cultuurhistorisch waardevolle wegen (art. 44) 108.487 0,16 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 44) 17.041.777 25,54 %
- overige zone - historisch landschappelijk gebied (art. 44) 3.012.598 4,51 %
- overige zone - invloedssfeer kernen (art. 44) 6.782.535 10,16 %
- overige zone - invloedssfeer natuur (art. 44) 6.853.361 10,27 %
- overige zone - leefgebied van amfibieën en reptielen (art. 44) 1.533.400 2,30 %
- overige zone - leefgebied van struweelvogels (art. 44) 954.490 1,43 %
- overige zone - leefgebied van weidevogels (art. 44) 1.470.594 2,20 %
- overige zone - terreinen met esdek (art. 44) 12.417.858 18,61 %
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 44) 3.198.545 4,79 %
- overige zone - zoekgebied voor ecologische verbindingszone (art. 44) 638.682 0,96 %
Reconstructiewetzone 45.870.006 68,73%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 44) 45.870.006 68,73 %
Veiligheidszone 109.839 0,16%
- veiligheidszone - lpg (art. 44) 109.839 0,16 %
Vrijwaringszone 887.266 1,33%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 44) 594.862 0,89 %
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 44) 292.404 0,44 %
Wetgevingzone 17.396 0,03%
- wetgevingzone - uitzondering artikel 16.5.1 (art. 16) 17.396 0,03 %