Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014 heeft op 24-03-2016 de status vastgesteld gekregen door Bladel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bladel
Dossier
NL.IMRO.1728.BPG0013Buitengeb
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1728.BPG0013Buitengeb-VSG2
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 66.734.717 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 19.583.968 29,35%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 1 (art. 4) 2.068.286 3,10%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 2 (art. 5) 872.387 1,31%

- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 6) 15.951.598 23,90%

- Bedrijf (art. 7) 361.839 0,54%

- Bos (art. 8) 13.854.573 20,76%
- Bos - Moerasbos (art. 9) 63.743 0,10%

- Cultuur en ontspanning (art. 10) 14.483 0,02%

- Detailhandel (art. 11) 8.257 0,01%

- Groen (art. 12) 21.294 0,03%

- Horeca (art. 13) 13.652 0,02%

- Maatschappelijk (art. 14) 78.361 0,12%

- Natuur (art. 15) 8.581.716 12,86%

- Recreatie (art. 16) 168.945 0,25%
- Recreatie - A (art. 17) 266.223 0,40%
- Recreatie - B (art. 18) 64.348 0,10%
- Recreatie - C (art. 19) 73.226 0,11%
- Recreatie - D (art. 20) 479.855 0,72%
- Recreatie - E (art. 21) 25.521 0,04%

- Sport (art. 22) 417.927 0,63%

- Verkeer (art. 23) 2.108.849 3,16%
- Verkeer - Fietspad (art. 24) 32.644 0,05%
- Verkeer - Zandpad (art. 25) 251.007 0,38%

- Water (art. 26) 707.335 1,06%

- Wonen (art. 27) 661.019 0,99%
- Wonen - Woonwagencentrum (art. 28) 3.658 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 29) 83.254 0,12%
- Leiding - Hoogspanning (art. 30) 53.138 0,08%
- Leiding - Riool (art. 31) 139.989 0,21%
- Leiding - Water (art. 32) 173.534 0,26%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 3.095.893 4,64%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 609.047 0,91%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 35) 25.101.710 37,61%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 36) 13.925.956 20,87%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 37) 23.138.590 34,67%
- Waarde - Ecologische Hoofdstructuur (art. 38) 26.401.932 39,56%
- Waarde - Natura 2000 (art. 39) 4.001.948 6,00%

- Waterstaat - Regionaal Waterbergingsgebied (art. 40) 2.141.318 3,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - 25 jaarszone zeer kwetsbaar (art. 44) 877.771 1,32%
- overige zone - aardkundig waardevol gebied (art. 44) 5.156.532 7,73%
- overige zone - archeologisch monument (art. 44) 256.210 0,38%
- overige zone - attentiegebied ehs (art. 44) 25.667.724 38,46%
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 44) 1.421.910 2,13%
- overige zone - beheergebied ehs (art. 44) 1.233.560 1,85%
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 44) 10.044.568 15,05%
- overige zone - cultuurhistorisch waardevolle wegen (art. 44) 108.487 0,16%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 44) 17.041.777 25,54%
- overige zone - historisch landschappelijk gebied (art. 44) 3.012.598 4,51%
- overige zone - invloedssfeer kernen (art. 44) 6.782.535 10,16%
- overige zone - invloedssfeer natuur (art. 44) 6.853.361 10,27%
- overige zone - leefgebied van amfibieën en reptielen (art. 44) 1.533.400 2,30%
- overige zone - leefgebied van struweelvogels (art. 44) 954.490 1,43%
- overige zone - leefgebied van weidevogels (art. 44) 1.470.594 2,20%
- overige zone - terreinen met esdek (art. 44) 12.417.858 18,61%
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 44) 3.198.545 4,79%
- overige zone - zoekgebied voor ecologische verbindingszone (art. 44) 638.682 0,96%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 44) 45.870.006 68,73%

- veiligheidszone - lpg (art. 44) 109.839 0,16%

- vrijwaringszone - weg 1 (art. 44) 594.862 0,89%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 44) 292.404 0,44%

- wetgevingzone - uitzondering artikel 16.5.1 (art. 16) 17.396 0,03%