Bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014, eerste herziening 2016

Bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014, eerste herziening 2016 heeft op 06-07-2017 de status vastgesteld gekregen door Bladel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bladel
Dossier
NL.IMRO.1728.BPG0025herzbuiteng
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1728.BPG0025herzbuiteng-VAST
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 66.741.938 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 2) 32.182 0,05%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 1 (art. 2) 55.989 0,08%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 2 (art. 2) 9.700 0,01%

- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 2) 45.596 0,07%

- Bedrijf (art. 2) 29.781 0,04%

- Groen (art. 1) 8.853 0,01%

- Maatschappelijk (art. 2) 1.023 0,00%

- Natuur (art. 2) 22.589 0,03%

- Recreatie (art. 2) 123 0,00%
- Recreatie - A (art. 1) 2.713 0,00%

- Verkeer (art. 1) 100 0,00%
- Verkeer - Halfverharding (art. 2) 1.924 0,00%

- Wonen (art. 2) 56.910 0,09%
- Wonen - 1 (art. 2) 3.256 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - aanpassing planregels (art. 2) 66.756.342 100,02%
- overige zone - archeologisch monument (art. 1) 5.005 0,01%
- overige zone - groen-landschapselement (art. 1) 2.104 0,00%
- overige zone - te verwijderen functieaanduiding recreatiewoning (art. 1) 6.516 0,01%
- overige zone - te verwijderen specifieke vorm van groen - landschapselement (art. 1) 584 0,00%
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 1 (art. 1) 25.179 0,04%
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 2 (art. 1) 4.995 0,01%
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 3 (art. 1) 1.023 0,00%

- wetgevingzone - uitzondering artikel 16.5.2 (art. 1) 17.396 0,03%
- wetgevingzone - uitzondering artikel 16.5.3 (art. 1) 17.396 0,03%