Bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014 tweede herziening 2018

Bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014 tweede herziening 2018 heeft op 21-03-2019 de status vastgesteld gekregen door Bladel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bladel
Dossier
NL.IMRO.1728.BPG0053herzbuit18
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1728.BPG0053herzbuit18-VAST
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 66.738.461 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 2 (art. 5) 8.288 0,01%

- Bos (art. 8) 300 0,00%

- Wonen - Woonwagencentrum (art. 30) 3.696 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 36) 1.939 0,00%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 37) 10.135 0,02%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 38) 210 0,00%
- Waarde - Natuur Netwerk Brabant (art. 40) 26.405.173 39,57%

- Waterstaat - Regionaal Waterbergingsgebied (art. 42) 5.647.885 8,46%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - attentiegebied Natuur Netwerk Brabant (art. 46.3) 25.667.724 38,46%
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 46.16) 3.198.545 4,79%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 46.19) 45.870.006 68,73%
- overige zone - invloedssfeer kernen (art. 46.10) 8.288 0,01%
- overige zone - terreinen met esdek (art. 46.15) 2.060 0,00%
- overige zone - te verwijderen beheergebied ehs (art. 1) 1.233.540 1,85%
- overige zone - te verwijderen reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 1) 45.870.006 68,73%
- overige zone - tweede herziening (art. 1) 66.738.461 100,00%