Bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014, derde herziening 2022

Bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014, derde herziening 2022 heeft op 27-05-2024 de status vastgesteld gekregen door Bladel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1728.BPG0081herzbuit22
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1728.BPG0081herzbuit22-VAST
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 66.845.634 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 76.196 0,11%
- Agrarisch (art. 3) 15.265 0,02%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 1 (art. 4) 31.584 0,05%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf 3 (art. 6) 29.347 0,04%
Agrarisch met waarden 2.102 0,00%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 7) 2.102 0,00%
Bedrijf 38.109 0,06%
- Bedrijf (art. 8) 38.109 0,06%
Bos 321.117 0,48%
- Bos (art. 9) 321.117 0,48%
Groen 38.695 0,06%
- Groen (art. 13) 2.785 0,00%
- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 14) 35.910 0,05%
Maatschappelijk 4.434 0,01%
- Maatschappelijk (art. 16) 4.434 0,01%
Natuur 183.544 0,27%
- Natuur (art. 17) 183.544 0,27%
Recreatie 617.751 0,92%
- Recreatie (art. 18) 7.061 0,01%
- Recreatie - E (art. 23) 518.200 0,78%
- Recreatie - F (art. 24) 27.325 0,04%
- Recreatie - G (art. 25) 65.166 0,10%
Sport 5.713 0,01%
- Sport (art. 26) 5.713 0,01%
Verkeer 13.348 0,02%
- Verkeer (art. 27) 13.348 0,02%
Water 917 0,00%
- Water (art. 31) 917 0,00%
Wonen 46.606 0,07%
- Wonen (art. 32) 46.606 0,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 38.181 0,06%
- Leiding - Gas (art. 35) 1.321 0,00 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 36) 31.877 0,05 %
- Leiding - Riool (art. 37) 4.144 0,01 %
- Leiding - Water (art. 38) 839 0,00 %
Waarde 842.307 1,26%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 39) 2.816 0,00 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 40) 8.811 0,01 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 41) 399.250 0,60 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 42) 127.514 0,19 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 43) 225.568 0,34 %
- Waarde - Ecologische Hoofdstructuur (art. 1) 4.110 0,01 %
- Waarde - Natuur Netwerk Brabant (art. 45) 74.238 0,11 %
Waterstaat 8.267 0,01%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 47) 8.267 0,01 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 473.345 0,71%
- geluidzone - motorcrossterrein (art. 51) 473.345 0,71 %
Milieuzone 877.771 1,31%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 51) 877.771 1,31 %
Overige zone 134.630.913 201,41%
- overige zone - 25 jaarszone zeer kwetsbaar (art. 51) 8.025 0,01 %
- overige zone - archeologisch monument (art. 51) 781 0,00 %
- overige zone - attentiegebied ehs (art. 51) 36.683 0,05 %
- overige zone - attentiezone - waterhuishouding (art. 51) 35.540.542 53,17 %
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 51) 10.579 0,02 %
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 51) 3.197.996 4,78 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 51) 377.206 0,56 %
- overige zone - beschermingszone natte natuur (art. 51) 5.071 0,01 %
- overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 51) 10.045.468 15,03 %
- overige zone - derde herziening (art. 51) 66.845.633 100,00 %
- overige zone - ecologische verbindingszone (art. 51) 659.652 0,99 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 51) 16.826.214 25,17 %
- overige zone - invloedssfeer kernen (art. 51) 1.510 0,00 %
- overige zone - invloedssfeer natuur (art. 51) 235.924 0,35 %
- overige zone - leefgebied van amfibieën en reptielen (art. 51) 91.538 0,14 %
- overige zone - terreinen met esdek (art. 51) 169.612 0,25 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting (art. 51) 4.561 0,01 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting aanleg en instandhouding (art. 51) 573.918 0,86 %
Reconstructiewetzone 43.248 0,06%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 51) 43.248 0,06 %
Vrijwaringszone 29.318 0,04%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 51) 11.985 0,02 %
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 51) 17.334 0,03 %