Bestemmingsplan Bovensmilde Grietmanswijk en Witterweg 44A

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Drenthe Dossier NL.IMRO.1731.094302 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1731.094302-VO01 Planstatus voorontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 30.275 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend (art. 3) 14.449 47,72%

- Groen (art. 4) 6.003 19,83%

- Wonen (art. 5) 9.824 32,45%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Grietmanswijk
Witterweg