Brandenweg Westerbork

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Drenthe Dossier NL.IMRO.1731.BrandenwegWE Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1731.BrandenwegWE-VST1 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 17.814 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - 2 (art. 3) 7.154 40,16%

- Groen (art. 4) 1.622 9,11%

- Verkeer (art. 5) 9.039 50,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 17.814 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - es (art. 9.1) 17.814 100,00%

- vrijwaringszone - radiotelescoop (art. 9.2) 655 3,68%